/
                    Vilniaus lietuvių namai              
     
   
Steigėjas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
 
Rašykite mums el. paštu rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt
 
 


Iš kitų šalių atvykusių ar sugrįžusių mokinių ugdymas

Pamokų laikas
„Tėvyne, mes tavo vaikai“


Vėliava
Himnas
Muziejus
Metraštis

Profesinių kompetencijų tobulinimo dirbant su atvykusiais iš užsienio vaikais programa

Mokyklos kontaktai

Biudžetinė įstaiga,
Dzūkų g. 43, 02116
Vilnius, tel/faks.
+370 5 269 5173
Raštinės el. paštas
Duomenys kaupiami
ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 190979161


Socialinių paslaugų priežiūros departamento kontaktai

Tel. +370 266 4249 
Mokymo priemonės, vadovėliai (ULŠS)

Išleistos naujos mokymo priemonės „Kelionė į Lietuvą“ ir „Laiškai iš Lietuvos“ , kurios skirtos užsienio lituanistinių mokyklų mokiniams. Pirmą kartą parengtos skaitymo knygos pagal skirtingus kalbos mokėjimo lygius. Mokymo priemones galima rasti čia.


Patvirtintos Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos. Etninės kultūros bendrąsias programas galima rasti Švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainėje: čia.


Vaizdo pamokos

vaizdopamokos.lt.


Pasakų kampelis

http://pasakukampelis.eu/lt/.


Etninės kultūros ugdymo metodinės rekomendacijos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams (mokytojo knyga)

http://www.upc.smm.lt/naujienos/ikimokyklinis/naujiena_etno.php.


http://www.llbm.lt/zaidimas/.


Elektroninė lietuvių kalbos ir literatūros chrestomatijos 11 klasei

http://www.upc.smm.lt/naujienos/chrestomatija/.
Ramonienė M., Vilkienė L. „Po truputį“. Vilnius: Baltos lankos, 2008.

    Išėjo naujas lietuvių kalbos kaip svetimosios vadovėlio „Po truputį“ leidimas. Dvi atnaujinto ir pataisyto vadovėlio knygas, mokinio knygą su kompaktine plokštele ir pratybų sąsiuvinį, perleido leidykla „Baltos lankos“.

    Šis vadovėlis padės išmokti bendrauti lietuviškai - kalbėti ir rašyti, skaityti ir suprasti tekstus iš klausos. Jis skiriamas kitakalbiams, pradedantiems mokytis lietuvių kalbos, tiks taip pat ir tiems, kurie jau anksčiau buvo pradėję, bet nepakankamai gerai išmokę vartoti kalbą. Vadovėlis parašytas remiantis komunikacine svetimų kalbų mokymo metodika. 3 vadovėlio knygos - mokinio knyga su kompaktine plokštele, pratybų sąsiuvinis, mokytojo knyga - padės išmokti šnekamosios ir rašytinės lietuvių kalbos, tarties, pagrindinių gramatikos ir žodyno dalykų, komunikacijos svarbiausiose gyvenimo situacijose. Vadovėlyje „Po truputi“ gausu dialogų, kitokių tekstų, užduočių, pratimų, linksmų iliustracijų, padedančių atlikti užduotis ir lengviau atsiminti žodžius ir kitą mokomąją medžiagą. Šis vadovėlis skirtas darbui su mokytoju, bet tiks ir savarankiškam mokymuisi tiems, kurie jau moka lietuviškai, bet jiems stinga įgūdžių ir gebėjimų bendrauti.Hilbig I., Migauskienė R., Našlenaitė V., Petrašiūnienė E., Tamošaitienė A., Valančiauskienė A., Vaškevičienė L. Sveiki atvykę! Vilnius, VU leidykla, 2008.

    Mokomoji priemonė parengta intensyviems 20 val. mainų programų studentų pradedančiųjų kursams (Crash course).Ramonienė M., Pribušauskaitė J. „Practical Grammar of Lithuanian“.

    Išleista „Practical Grammar of Lithuanian“. Tai į anglų kalbą išversta Meilutės Ramonienės ir Joanos Pribušauskaitės „Praktinė lietuvių kalbos gramatika“. Gramatiką išleido leidykla „Baltos lankos“. Ši knyga skirta tiems, kurie mokosi lietuvių kalbos gramatikos norėdami išmokti bendrauti.Ramonienė M., Pribušauskaitė J. „Praktinė lietuvių kalbos gramatika“.

    Perleista pataisyta ir papildyta „Praktinė lietuvių kalbos gramatika“. Gramatikos autorės - Meilutė Ramonienė ir Joana Pribušauskaitė, gramatiką išleido leidykla „Baltos lankos“.

     Tai funkcinė lietuvių kalbos gramatika, kur taikomas labiau komunikacinis nei struktūrinis požiūris į lietuvių kalbos gramatikos mokymasi. Ši knyga skirta kalbos vartotojams, kalbėtojams ir rašantiems tekstus, kuriantiems kalbą, ji padės norimai reikšmei parinkti tinkamos raiškos būdus.Stumbrienė V., Vilkienė L., Roebuck W. 365 lietuvių kalbos veiksmažodžiai, Tyto alba, 2008.

     Knygoje „365 lietuvių kalbos veiksmažodžiai“ pateikiama išsami informacija apie 365 dažnai lietuvių kalboje vartojamus veiksmažodžius: pagrindinės veiksmažodžių formos, asmenuojamosios ir neasmenuojamosios veiksmažodžių formos, veiksmažožžių valdomi linksniai, priešdeliai, kuriuos dažniausiai prisijungia aptariami veiksmažodžiai. Veiksmažodžių reikmės ir veiksmažodžių vartosenos pavyzdžiai išversti į anglų kalbą.Prosniakova H., Stumbrienė V. Mano ir Tavo šalis Lietuva (Antra knyga), 72 sprendimai, 2007.

     Lietuvių kalbos vadovėlis, ir pratybų sąsiuvinis 11-14 metų mokiniams, pradedantiems mokytis lietuvių kalbos.Prosniakova H., Stumbrienė V. Mano ir Tavo šalis Lietuva, Homo liber, 2007.

     Lietuvių kalbos vadovėlis, skirtas mokiniams nuo 11 iki 14 metų, pradedantiems mokytis lietuvių kalbos. Ši mokymo priemonė padės suformuoti „Slenksčio“ lygi (Threshold).Ramonienė M., Stumbrienė V. Teach Yourself Lithuanian, London: Hodder Education, 2006.Kutanovienė E. Mokomės lietuvių kalbos, Vilnius, 2005.

     Lietuvių kalbos vadovėlis ir pratybų sąsiuvinis vienuoliktai, dvyliktai klasei.Kruopienė I. Ištark... Vilnius: Gimtasis žodis, 2004.

     Ištark... – taisyklingos tarties mokomoji knyga ir kompaktinė plokštelė – padės lavinti lietuvių kalbos tartį, formuoti kirčiavimo ir intonavimo įgūdžius. Taisyklingos tarties čia mokoma remiantis šiuolaikine kalbų dėstymo metodika. Mechaninio kartojimo užduotys derinamos su kūrybinėmis, o patrauklus tekstai skatins mokyti(s) ne tik taisyklingos, bet ir vaizdingos kalbos. Knyga patogu naudotis ir su mokytoju, ir savarankiškai.Ramonienė M., Pribušauskaitė J. Praktinė lietuvių kalbos gramatika. Baltos lankos, 2004.

     Ši praktinė lietuvių kalbos gramatika - naujo tipo lietuvių kalbos gramatika, pristatanti kalbos gramatinę sandarą funkciniu aspektu. Į kalbos gramatinę sistemą žvelgiama ne kaip į apibrėžtą taisyklių rinkinį, bet kaip į kalbos išteklius, leidžiančius kurti prasmes vartojant lietuvių kalbą kaip susižinojimo, bendravimo priemonę. Gramatikos adresatas - įvairių lygių, bet labiausiai - pažengusiųjų ir mokančiųjų lietuviškai lygio mokiniai, kurie jau geba lietuviškai bendrauti, bet stokoja bendro gramatinės sandaros vaizdo, gramatinės sinonimikos.Prosniakova H., Stumbriene V., Vilkiene L. 365 lietuvių kalbos veiksmažodžiai / 365 глаголов л итовского яз ыка Homo liber, 2004.

     Ši knyga skiriama tiems, kurie supranta rusiškai, mokosi lietuvių kalbos ir susiduria su sunkumais, kai reikia padaryti ar suprasti tam tikraą veiksmažodžio formą. Knygoje atrinkti 365 dažnai vartojami lietuvių kalbos veiksmažodžiai ir pateikta ju formų sistema. Vienas knygos puslapis skiriamas vienam veiksmažodžiui.Prosniakova H., Stumbrienė V. Mano ir Tavo šalis Lietuva. Kronta, 2003.

     Lietuvių kalbos vadovėlis ir mokytojo knyga. Vadovėlis, skirtas mokiniams nuo 12 iki 16 metų, pradedantiems mokytis lietuvių kalbos. Ši mokymo priemonė padės suformuoti „Slenksčio“ lygį (Threshold).Stumbrienė V., Kaškelevičienė A. Ne dienos be lietuvių kalbos. Vilnius: Gimtasis žodis, 2001.
Stumbrienė V., Kaškelevičienė A. Ne dienos be lietuvių kalbos. Mokytojo knyga. Vilnius: Gimtasis žodis, 2002.
Stumbrienė V., Kaškelevičienė A. Ne dienos be lietuvių kalbos. 2 kompaktinės plokštelės. Vilnius: Gimtasis žodis, 2002.
Stumbrienė V., Vilkienė L., Roebuck W. 365 lietuvių kalbos veiksmažodžiai (lietuvių-anglų kalbomis). Vilnius: Homo liber, 2002.Vilkienė L. Teksto supratimo užduotys nelietuvių mokyklų aukštesniųjų klasių mokiniams. Vilnius: Gimtasis žodis, 2000.Vilkienė L., Žemaitis R. Lietuvių kalbos testai nelietuviškų mokyklų abiturientams. Vilnius: Leidybos centras, 1999.Ramonienė M., Vilkienė L. Kompaktinis diskas „Po truputį“ (kompiuterinė lietuvių kalbos savarankiško mokymosi priemonė). Vilnius: Baltos lankos, Elektroninės leidybos namai, 2001.Ramonienė M., Vilkienė L. „Po truput5“. Vilnius: Baltos lankos, 1998.Pribušauskaitė J., Bagdonavičienė D. Skaitome lietuviškai. Vilnius: Pradai, 1998.Babickienė Z., Bareikytė A. Lietuviškas paveikslėlių žodynas. Vilnius: Baltos lankos, 1996.Ramonienė M., Press I. Colloquial Lithuanian. The Complete Course for Beginners London, New York: Routledge, 1996.

Į viršų
Rašykite mums: rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt
 
© Vilniaus lietuvių namai