/
                    Vilniaus lietuvių namai              
     
   
Steigėjas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
 
Rašykite mums el. paštu rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt
 
 


Iš kitų šalių atvykusių ar sugrįžusių mokinių ugdymas

Pamokų laikas
„Tėvyne, mes tavo vaikai“


Vėliava
Himnas
Muziejus
Metraštis

Profesinių kompetencijų tobulinimo dirbant su atvykusiais iš užsienio vaikais programa

Mokyklos kontaktai

Biudžetinė įstaiga,
Dzūkų g. 43, 02116
Vilnius, tel/faks.
+370 5 269 5173
Raštinės el. paštas
Duomenys kaupiami
ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 190979161


Socialinių paslaugų priežiūros departamento kontaktai

Tel. +370 266 4249 
Kursų, seminarų mokomoji medžiaga (ULŠS)

Seminaras „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinio aktyvumo gebėjimų ugdymas“. Lektorių medžiaga:

Seminaras „Vaiko raida ir psichologiniai ugdymo aspektai“. Lektorių medžiaga:

Seminaras "Kai nesiseka išmokti skaityti". Lektorių medžiaga:

Seminaras „Ugdymo procesas kitaip- ar esame pasirengę?“ Lektorių medžiaga:

  1. Audronė Šuminienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėjos pavaduotoja. „Ugdymo procesas kitaip - ar esame pasirengę?“.
  2. Nida Poderienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė. „Kuo nauja lietuvių kalbos ir literatūros programa 5-10 klasėms. Kaip pasirengta pagal ją dirbti?“.

Seminaras „Profesinių kompetencijų tobulinimas, dirbant su atvykstančiais iš užsienio vaikais“.

Lektorių medžiaga:
A. Dambrauskienė. Ugdymo proceso organizavimas išlyginamojoje klasėje.
K. Papšienė. Dalyko pamokos planavimas ir įgyvendinimas klasėje, kurioje mokosi atvykę vaikai . Praktinis darbas .
V. Vilkytė-Žemaitaitienė. Mokymo metodų pa/si/rinkimas pagal atvykusio vaiko žinias, gebėjimų ir mokėjimo lygį (lietuvių kalba) .
E. Šekštelienė. Psichologinis klimatas mokykloje pasitinkant iš užsienio atvykstančius mokinius .

Užsienio lietuvių mokyklų pradinių klasių mokytojų seminaras „Mokinių aktyvinimo metodai“

Lektorių medžiaga:
R. Varnagirienė. Aktyvaus mokymo būdai.
R. Bernotienė. Pradinių klasių mokinių kalbinių gebėjimų ugdymas taikant aktyvaus mokymosi metodus
A. Kisielienė. Skaitymo mokymas .

Seminaras „Tarpininkavimas mokantis: mokymas, užduotys ir įrankiai mokymosi potencialui atsiskleisti“.

Lektorės medžiaga:
dr. Aida Šimelionienė >>

Seminaras Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija.

Lektorių medžiaga:
Asta Kisielienė. Mokymo programų ir mokomosios medžiagos pritaikymas.
Asta Kisielienė. Specialiųjų poreikių asmenų ugdymą reglamentuojantys dokumentai.
Irina Blažienė Krizių valdymas mokykloje.
Irina Blažienė Specialiųjų poreikių įtaka vaiko asmenybės ir socialinei raidai.

Seminaras „Švietimo centrų vaidmuo – tarp nacionalinių kvalifikacijos tobulinimo prioritetų ir regionų poreikių“.

Lektorių medžiaga:
V.Brazdeikis, ITC direktorius. ITC – švietimo centrams, mokyklai.
M.Bilotienė. Kaip bendradarbiaudami galėtume prisidėti prie mokyklos ir mokinio pažangos.
Kristina Ignatavičienė, Sandra Valantiejienė, SPPC. Naujos lietuviškos prevencinės programos .
Kvalifikacijos tobulinimo sistema .
Vitalija Bujanauskienė, Utenos švietimo centras. Lietuvos pedagogų kvalifikacijos tobulinimas ir švietimo centrų perspektyvos .

Seminaras "Mokymo diferencijavimas ir individualizavimas".

Lektorės medžiaga:
Dėstytoja Renata Dudzinskienė >>

Rašykite mums: rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt
 
© Vilniaus lietuvių namai