/
                    Vilniaus lietuvių namai              
     
   
Steigėjas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
 
Rašykite mums el. paštu rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt
 
 


Iš kitų šalių atvykusių ar sugrįžusių mokinių ugdymas

Pamokų laikas
„Tėvyne, mes tavo vaikai“


Vėliava
Himnas
Muziejus
Metraštis

Profesinių kompetencijų tobulinimo dirbant su atvykusiais iš užsienio vaikais programa

Mokyklos kontaktai

Biudžetinė įstaiga,
Dzūkų g. 43, 02116
Vilnius, tel/faks.
+370 5 269 5173
Raštinės el. paštas
Duomenys kaupiami
ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 190979161


Socialinių paslaugų priežiūros departamento kontaktai

Tel. +370 266 4249 
Metodų bankas

Kristina Papšiene, Edita Juozėnienė, Vilniaus lietuių namai. Technologijų ir matematikos projektas „Sausainiai“.

Indrė Šadvilaitė, Vilniaus lietuvių namai, lietuvių kalbos mokytoja. Namuose – kaip išmaniosiose klasėse I dalis, II dalis.

Justina Valterė, Vilniaus r. Pagirių gimnazija. Meno terapijos poveikis specialiųjų poreikių mokiniams.

Justina Valterė, Vilniaus r. Pagirių gimnazija. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo(si) galimybės.

Vilma Vilkytė –Žemaitaitienė „Mano darbo pamokoje metodų bankas“ 1, 2, 3.

Renata Kvietkauskienė „Mano metodų bankas. Pamokos ir taikomi metodai išlyginamosiose klasėse“ .

Greta Botyriūtė-Skotienė. „Kaip mokyti lietuvių kalbos išlyginamojoje klasėje ir po ošlyginamosios klasės“

Greta Botiriūtė-Skotienė „Metodinės medžiagos aplankalas“ užsienio lietuviškų mokyklų mokytojams.

Rašykite mums: rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt
 
© Vilniaus lietuvių namai