/
                    Vilniaus lietuvių namai              
     
   
Steigėjas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
 
Rašykite mums el. paštu rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt
 
 


Iš kitų šalių atvykusių ar sugrįžusių mokinių ugdymas

Pamokų laikas
„Tėvyne, mes tavo vaikai“


Vėliava
Himnas
Muziejus
Metraštis

Profesinių kompetencijų tobulinimo dirbant su atvykusiais iš užsienio vaikais programa

Mokyklos kontaktai

Biudžetinė įstaiga,
Dzūkų g. 43, 02116
Vilnius, tel/faks.
+370 5 269 5173
Raštinės el. paštas
Duomenys kaupiami
ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 190979161


Socialinių paslaugų priežiūros departamento kontaktai

Tel. +370 266 4249 
Kursai, seminarai (ULŠS)

NORI TOBULĖT - ATEIK PAS MUS!

Švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva nuo 2010 metų vasario 9 dienos veikia Užsienio lietuvių švietimo centras. Centrui deleguotos šios funkcijos: koordinuoti formaliojo ugdymo užsienio lietuviškų mokyklų veiklą, rūpintis šių mokyklų mokytojų bei vadovų kvalifikacijos tobulinimu, teikti metodinę pagalbą bei rūpintis užsienio lietuvių studentais, siekiančiais studijuoti bei studijuojančiais Lietuvoje; tobulinti užsienio ir šalies mokyklose dirbančių pedagogų ir vadovų kvalifikaciją. Vykdydami savo veiklas, mes bendradarbiaujame su Lietuvos aukštojo mokslo įstaigomis, švietimo politiką formuojančiais specialistais, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo centrais. Užsienio lietuvių švietimo centre dirba kompetentingi, iniciatyvūs ir nuoširdūs specialistai. Šis centras įsikūręs Vilniaus lietuvių namuose.

Užsienio lietuvių švietimo centras siūlo Lietuvos mokytojams aktualias, skatinančias kūrybiškumą ir į praktiką orientuotas kvalifikacijos tobulinimo programas. Kiekvienas dalyvis, išklausęs teorines paskaitas ir atlikęs praktines užduotis, gaus Lietuvoje ir užsienyje pripažįstamą pažymėjimą.

2010 m. pedagogams organizuojamų kvalifikacijos tobulinimo renginių grafikas.
2011 m. pedagogams organizuojamų kvalifikacijos tobulinimo renginių grafikas.
2012 m. pedagogams organizuojamų kvalifikacijos tobulinimo renginių grafikas.
2013 m. pedagogams organizuojamų kvalifikacijos tobulinimo renginių grafikas.
2014 m. pedagogams organizuojamų kvalifikacijos tobulinimo renginių grafikas.
2015 m. pedagogams organizuojamų kvalifikacijos tobulinimo renginių grafikas.
2016 m. pedagogams organizuojamų kvalifikacijos tobulinimo renginių grafikas.
2016 m. pedagogams organizuojamų papildomų kvalifikacijos tobulinimo renginių grafikas.
2017 m. pedagogams organizuojamų kvalifikacijos tobulinimo renginių grafikas.

Rašykite mums: rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt
 
© Vilniaus lietuvių namai