/
                    Vilniaus lietuvių namai              
     
   
Steigėjas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
 
Rašykite mums el. paštu rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt
 
 


Iš kitų šalių atvykusių ar sugrįžusių mokinių ugdymas

Pamokų laikas
„Tėvyne, mes tavo vaikai“


Vėliava
Himnas
Muziejus
Metraštis

Profesinių kompetencijų tobulinimo dirbant su atvykusiais iš užsienio vaikais programa

Mokyklos kontaktai

Biudžetinė įstaiga,
Dzūkų g. 43, 02116
Vilnius, tel/faks.
+370 5 269 5173
Raštinės el. paštas
Duomenys kaupiami
ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 190979161


Socialinių paslaugų priežiūros departamento kontaktai

Tel. +370 266 4249 
Ugdymo planas


Ugdymo proceso organizavimas 2019-2020 m.m. ir 2020-2021 m.m.

2019-2020 m.m. ir 2020-2021 m.m. ugdymo planas.

Įsakymas dėl Vilniaus lietuvių namų direktoriaus 2019 m. rugjūčio 30 d. įsakymo Nr. V1-92(3.1) „Dėl Vilniaus lietuvių namų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programų ir išlyginamųjų klasiu 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų ugdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo .


      Archyvas

Rašykite mums: rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt
 
© Vilniaus lietuvių namai