Kviečiame mokytis užsienio lietuvius ir Vilniaus savivaldybės gyventojus. Dėl priėmimo prašome kreiptis į mokyklą.          Priėmimo komisija dirbs 2017 m. rugpjūčio 29,30,31 d. 107 kab. Maloniai laukiame atvykstančiųjų. /
                    Vilniaus lietuvių namai              
     
   
Steigėjas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
 
Rašykite mums el. paštu rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt
 
 


Pamokų laikas
„Tėvyne, mes tavo vaikai“


Vėliava
Himnas
Muziejus
Metraštis

Mokyklos kontaktai

Biudžetinė įstaiga,
Dzūkų g. 43, 02116
Vilnius, tel/faks.
+370 5 269 5173
Raštinės el. paštas
Duomenys kaupiami
ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 190979161


Užsienio lietuvių švietimo centro kontaktai

Tel. +370 5 269 5773
(vedėja)
El. paštas:
centras@lnamai.lt


Socialinių paslaugų priežiūros departamento kontaktai

Tel. +370 266 4249
(vyr. specialistė
Rima Gudelytė)
El. paštas:
rgudelyte@socmin.lt


 
Ugdymo tikslai ir uždaviniai


2015–2016 ir 2016–2017 mokslo metų ugdymo tikslai:
  • efektyvinti ir modernizuoti ugdymo procesą;
  • diegti naujas ugdymo formas, užtikrinant veiksmingą mokymosi pagalbą;
  • ugdyti mokinių dalykinius ir bendruosius gebėjimus, reikalingus mokymuisi visą gyvenimą.
2015–2016 ir 2016–2017 mokslo metų ugdymo uždaviniai:
  • informacinių technologijų diegimas ugdymo procese;
  • mokymosi pagalbos mokiniui sistemos plėtojimas, edukacinių aplinkų tobulinimas;
  • darbo su išskirtinių gabumų turinčiais vaikais aktyvinimas;
  • mokinių mokymosi motyvacijos skatinimas;
  • mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemos tobulinimas;
  • savivaldos institucijų veiklos aktyvinimas stiprinant socialines-pilietines veiklas;
  • bendradarbiavimo su tėvais stiprinimas.
Rašykite mums: rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt
 
Puslapio aplankymų skaičius:    ??????? ????????? Counter.CO.KZ - ?????????? ??????? ?? ????? ????!
© Vilniaus lietuvių namai