/
                    Vilniaus lietuvių namai              
     
   
Steigėjas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
 
Rašykite mums el. paštu rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt
 
 


Iš kitų šalių atvykusių ar sugrįžusių mokinių ugdymas

Pamokų laikas
„Tėvyne, mes tavo vaikai“


Vėliava
Himnas
Muziejus
Metraštis

Profesinių kompetencijų tobulinimo dirbant su atvykusiais iš užsienio vaikais programa

Mokyklos kontaktai

Biudžetinė įstaiga,
Dzūkų g. 43, 02116
Vilnius, tel/faks.
+370 5 269 5173
Raštinės el. paštas
Duomenys kaupiami
ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 190979161


Socialinių paslaugų priežiūros departamento kontaktai

Tel. +370 266 4249 
Ugdymo tikslai ir uždaviniai


2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų ugdymo planu siekiama:
  • sukurti darnią emocinę aplinką;
  • užtikrinti aukštą mokymo kokybę, garantuojant kiekvieno mokinio pažangą;
  • diegti naujas ugdymo ir mokinių žinių vertinimo formas;
  • užtikrinti laiku teikiamą veiksmingą mokymosi pagalbą;
  • ugdyti mokinių dalykinius ir bendruosius gebėjimus, reikalingus mokymuisi visą gyvenimą;
  • užtikrinti tinkamus materialiuosius ugdymo išteklius.
Rašykite mums: rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt
 
© Vilniaus lietuvių namai