Kviečiame mokytis užsienio lietuvius ir Vilniaus savivaldybės gyventojus. Dėl priėmimo prašome kreiptis į mokyklą. /
                    Vilniaus lietuvių namai              
     
   
Steigėjas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
 
Rašykite mums el. paštu rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt
 
 


Pamokų laikas
„Tėvyne, mes tavo vaikai“


Vėliava
Himnas
Muziejus
Metraštis

Mokyklos kontaktai

Biudžetinė įstaiga,
Dzūkų g. 43, 02116
Vilnius, tel/faks.
+370 5 269 5173
Raštinės el. paštas
Duomenys kaupiami
ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 190979161


Užsienio lietuvių švietimo centro kontaktai

Tel. +370 5 269 5773
(vedėja)
El. paštas:
centras@lnamai.lt


Socialinių paslaugų priežiūros departamento kontaktai

Tel. +370 266 4249
(vyr. specialistė
Rima Gudelytė)
El. paštas:
rgudelyte@socmin.lt


 
Renginiai

Renginiai:     2017 m.     2016 m.     2015 m.     2014 m.     2013 m.     2012 m.     2011 m.

2017 m.

Tarptautinė mokytojų konferencija „Etnokultūros veiklų integravimas įvairių dalykų pamokose“.

Balandžio 21 d. Vilniaus lietuvių namuose vyko tarptautinė mokytojų konferencija „Etnokultūros veiklų integravimas įvairių dalykų pamokose“. Sulaukėme svečių iš Vasario 16-osios gimnazijos Vokietijoje, Baltarusijos ir Lenkijos lietuviškų formaliojo ugdymo įstaigų bei įvairių dalykų mokytojų iš visos Lietuvos – iš viso 127 dalyvių. Plenariniame posėdyje sveikinimo žodį tarė mokyklos direktorius Gintautas Rudzinskas, Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktorius Aidas Aldauskas. Pranešimus aktualizuojančius etnokultūrą skaitė: Vida Savoniakaitė, Lietuvos istorijos instituto Etnologijos ir antropologijos skyriaus vedėja, Vilma Leonavičienė, LEU Humanitarinio ugdymo fakulteto, Lietuvių kalbos ir kultūros centro vadovė, programos ,,Erasmus“ ambasadorė Lietuvoje ir Birutė Augustanavičiūtė, Vokietijos Vasario 16 – osios gimnazijos, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja.

Pasibaigus plenariniam posėdžiui darbas persikėlė į sekcijas: pradinio ugdymo, lietuvių kalbos ir užsienio kalbos, tiksliųjų ir gamtos mokslų, lietuvių kalbos, socialinių mokslų, menų ir technologijų. Sekcijose buvo perskaityti 45 pranešimai. Mokytojai aktyviai diskutavo, dalinosi idėjomis, kaip integruoti etnokultūrą į savo dalyko pamokas. Konferencija suteikė galimybę patobulinti savo profesines kompetencijas, įgyti žinių ir, žinoma, pasidalinti savo gerąja patirtimi. Nuotraukas galite žiūrėti galerijoje.

Talentų konkursas „Mūsų talentai!”.

2017 m. balandžio 5 d. Vilniaus lietuvių namų aktų salėje vyko talentų konkursas „Mūsų talentai!”. Konkurse dalyvavo 8 c klasės mokinės Anastasiia Myrna ir Diana Siryk, 5 klasės - Luana Puraitė ir Perla Naciūtė, 6 b klasės -Viktorija Vasilenko, Aleksija Borovikovaitė ir Kamilė Juškevičiūtė, I b G klasės - Solveiga Mičiulytė, IK a klasės - Gabrielė Liesinskas.

Taip pat šoko 6-8, I G klasių mokinių grupė Deimantė Milauskaitė, Anna Kravchenko, Ona Tuinylaitė ir Goda Žemaitaitytė. Iš viso konkurse komisija vertino 11 pasirodymų. Po nelengvo pasitarimo komisija I vietą skyrė IK a klasės mokinei Gabrielė Liesinskas. Sunku buvo skirti II ir III vietas, tad komisija II vietą padalino dviem dalyvėms, tai 8 c klasės mokinei Anastasiiai Myrnai ir 6 b klasės mokinei Aleksijai Borovikovaitei. III vieta taip pat buvo skirta dviem dalyvėms - tai 6 b klasės mokinei Kamilei Juškevičiūtei ir I b G klasės mokinei Solveigai Mičiulytei.

Komisija nusprendė atskiru paskatinamuoju prizu apdovanoti 5 klasės mokinę Luaną Puraitę ir 6 b klasės mokinę Viktorija Vasilenko. Sveikiname 2017 m. Vilniaus lietuvių namų talentus! Nuotraukas galite žiūrėti galerijoje.

Velykinis tinklinio turnyras.

2017 m., balandžio 3 d., 14.00 val., Vilniaus lietuvių namų sporto salėje vyko Velykinis tinklinio turnyras . Turnyre dalyvavo Vilniaus lietuvių namų I-IV G klasių mokinių komandos ir mokytojų komanda.

Sveikiname turnyro nugalėtojus I a ir b G klasių komandą, kuriai teko garbė sužaisti draugiškas rungtynes su mokytojų komanda.

II vieta atiteko III a ir b G klasių komandai.

III vietą laimėjo II a ir b G klasių komanda.

IV vieta atiteko - IV a ir b G klasių komandai.

Dėkojame turnyro organizatoriams kūno kultūros mokytojams Ramunei Juonienei, Povilui Klimui bei Deimantui Žemaičiui. Nuotraukas galite žiūrėti galerijoje.

Savaitė be patyčių.

Šiais metais „Savaitė be patyčių“ buvo išskirtinė. Į akciją įsitraukė 1 - 4, 5 -8 , I- III gimnazijos klasių mokiniai. Įvairių dalykų mokytojai ir, žinoma, pagalbos vaikui specialistai. Akcija truko keturias dienas. Skaitykite plačiau.

Svečių iš Ispanijos, Italijos ir Latvijos, dalyvaujančių Erasmus+KA2 finansuojamame strateginės partnerystės projekte „Informacija ir švietimo medžiaga pabėgėliams ir imigrantams“ apsilankymas.

2017 m. kovo 22 d. gimnazijoje sulaukėme grupės svečių iš Ispanijos, Italijos ir Latvijos, dalyvaujančių Erasmus+KA2 finansuojamame strateginės partnerystės projekte „Informacija ir švietimo medžiaga pabėgėliams ir imigrantams“ („Information and Education Materials for refugees and immigrants“) 2016-1-ES01-KA204-025077. Projektą įgyvendina Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras.

Vizito metu dalinomės mokyklos patirtimi apie užsieniečių mokymą, kuo esame unikalūs, kokias vykdome veiklas, kaip vyksta ugdymo ir mokymo procesas. Svečiai lankėsi muziejuje, susipažino su mokyklos istorija, apžiūrėjo mokomuosius kabinetus, bendravo su mokiniais. Nuotraukas galite žiūrėti galerijoje.

I b G klasės apsilankymas Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme.

2017 m., saulėtą kovo 13 d. popietę, I b G klasės mokiniai kartu su klasės vadove Laura Zabulytė – Šapranauskienė bei socialine pedagoge Agne Vernickaite apsilankė Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme. Skaitykite plačiau.

Gamtos ir tiksliųjų mokslų savaitė.

2017 m. kovo 15-20 d. Vilniaus lietuvių namuose vyko gamtos ir tiksliųjų mokslų savaitė. Programa.

Vilniaus lietuvių namų mokiniai susitiko su VšĮ „Mažoji guboja“ bendruomene.

Kovo 15d. Vilniaus lietuvių namų mokiniai susitiko su VšĮ „Mažoji guboja“ bendruomene. Padovanoti žaislai bei šypsenos apgaubė gera nuotaika ir nuteikė nuoširdžiam bendravimui. Bendruomenės direktorė Aušra Arbomaitienė ir mokytoja Jūratė Kristina Liudvinavičienė supažindino su įstaigos veikla. Meninis– kūrybinis užsiėmimas ir šiltas bendravimas prie arbatos puodelio sustiprino nuoširdų norą tęsti užsimezgusią draugystę. Nuotraukas galite žiūrėti galerijoje.

Kovo 11-osios minėjimas.

2017 m., kovo 10 d., Vilniaus lietuvių namuose vyko Kovo 11-osios - Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimo proga Vilniaus lietuvių namų mokinių šventinis koncertas. Renginyje dalyvavo Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius Aivydas Keršulis, departamento direktoriaus pavaduotoja Eglė Kuisienė, vyriausioji specialistė Rima Gudelytė, Švietimo ir mokslo ministerijos Mokyklų veiklos skyriaus vyriausiasis specialistas Petras Navickas bei Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viešųjų ryšių specialistė Daiva Siurblytė Juškienė. Nuotraukas galite žiūrėti galerijoje.

Seminaras užsienio lietuvių mokyklų istorijos mokytojams „Mokinių gebėjimų ugdymas istorijos pamokose“.

2017 m. kovo 8 – 10 d. Vilniaus lietuvių namuose vyko Užsienio lietuvių švietimo skyriaus organizuotas seminaras užsienio lietuvių mokyklų istorijos mokytojams „Mokinių gebėjimų ugdymas istorijos pamokose“. Jo metu mokytojai lankėsi ir stebėjo pamokas Vytauto Didžiojo gimnazijoje, Pilaitės gimnazijoje bei Vilniaus lietuvių namuose. Pamokų aptarimo metu buvo aiškinamasi, kokie gebėjimai ugdomi, iš ko tai suprantame. Vyko paskaita/diskusija – Mokinių gebėjimų ugdymas istorijos pamokose. Ką ir kaip daryti? Buvo pasidalinta patirtimi, kaip dirbti istorijos pamokose, supažindinta su mokyklų darbo patirtimi. Be to, mokytojai lankėsi Katedros aikštėje prie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų, kur stebėjo Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio sukaktį skelbiančius trimitininką Lauryną Lapę ir jo vadovaujamų studentų grupę, kuri atliko kompoziciją „Lietuva brangi“. Kita vertus, mokytojai lankėsi Valdovų rūmuose, genocido aukų muziejuose, stebėjo bei aptarė filmą „Emilija iš Laisvės alėjos“. Visi šie renginiai davė naujų minčių darbui su mokiniais.

Vilniaus lietuvių mokinių viešnagė Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykloje.

2017 m. kovo 8 d. Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykloje mūsų II G ir III G kl. gimnazijos mokinių grupė kartu su Vilniaus miesto Žemynos gimnazijos mokiniais dalyvavo Vilniaus miesto mokinių tęstinio projekto „Žinutė pasauliui“ kūrybinėje laboratorijoje „Pasaulio valgiai“ skirtoje Lietuvos nepriklausomybės 100-mečiui pažymėti – Žygiui per pasaulį. Gaminome Italijos virtuvės patieklus: lazaniją su bešamelio padažu ir Gnocchi (Niokius). Kūrybinių laboratorijų tikslas vienyti mokinių pastangas bei kūrybinį potencialą gimtojo krašto ir pasaulio kultūrų pažinimui. Nuotraukas galite žiūrėti galerijoje.

Lietuvių kalbos ir socialinių mokslų dienos.

2017 m. kovo 3-9 d. Vilniaus lietuvių namuose vyko lietuvių kalbos ir socialinių mokslų dienos. Skaitykite plačiau. Programa. Nuotraukas galite žiūrėti galerijoje.

Vilniaus lietuvių namų viešnagė Pasieniečių mokykloje.

2017 m. kovo 2 d. Vilniaus lietuvių namų mokiniai kartu su mokytoja Natalija Sevostjanoviene lankėsi Pasieniečių mokykloje. Jie susipažino su Pasieniečių muziejuje saugomais eksponatais jų kilme, Lietuvos pasienio istorija. Vėliau mokiniai lankėsi mokyklos auditorijose, sporto komplekse, aktyviai domėjosi pasieniečio profesija, kursantų gyvenimo ypatumais, tarnybos struktūra ir kitais klausimais. Susirungė viktorinoje „Aš pažįstu savo kraštą”. Susirinkę gimnazistai ir kursantai drauge bandė išsiaiškinti, ar jie gerai pažįsta savo gimtąjį kraštą. Finalinėje kūrybinėje užduotyje atsiskleidė mokinių ir kursantų šaunus kūrybinis bendradarbiavimas. Pralaimėjusių šioje viktorinoje nebuvo. Laimėjo gimnazistų ir kursantų draugystė. Nuotraukas galite žiūrėti galerijoje.

Kazachstano Abajaus Nacionalinio Pedagoginio universiteto studentų pedagoginė pamokų stebėjimo praktika Vilniaus lietuvių namuose.

Nuo 2017 vasario 27 dienos iki 2017 kovo 03 dienos Vilniaus lietuvių namuose Lietuvos Edukologijos Universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro prašymu vyksta tarptautinė studentų praktika. Visą savaitę įvairių dalykų pamokas stebi ir aktyviai jose dalyvauja net 12 studentų iš Kazachstano Abajaus Nacionalinio Pedagoginio universiteto. Skaitykite plačiau. Nuotraukas galite žiūrėti galerijoje.

Vilniaus lietuvių namų mokinių grupė dalyvavo Vilniaus mokytojų namų projekte „Pro laisvės langus“.

2017 m., kovo 1 d., Vilniaus lietuvių namų mokinių grupė dalyvavo Vilniaus mokytojų namų projekte „Pro laisvės langus“. Veiklos organizuotos Valstybės pažinimo centre, kuriame vyko pilietiškumo edukacija, bei Vilniaus mokytojų namuose (Svetainėje surengtos architektūrinės dirbtuvės su Tomu S. Butkumi). Mokinius lydėjo mokytojai - G. Kraujelis ir V. Vilkytė – Žemaitaitienė. Nuotraukas galite žiūrėti galerijoje.

Užgavėnių šventė.

2017 m. vasario 28 d. Vilniaus lietuvių namuose vyko Užgavėnių šventė. Nuotraukas galite žiūrėti galerijoje.

Prevencinis renginys „Žaliasis kvepavimas“.

Vasario 23 dieną mokykloje vyko prevencinis renginys „Žaliasis kvėpavimas“, skatinantis pasirinkti sveiką gyvenimo būdą. Skaitykite plačiau.

Išvyka į „LELIJOS“ siuvimo fabriką.

Vasario 22 d. II b gimnazijos klasės mokiniai ir bendrabučio auklėtoja Zita Damauskienė bei socialinė pedagogė Agnė Vernickaitė vyko į „Lelijos“ siuvimo fabriką. Skaitykite plačiau.

Išvyka į amatų mokyklą „Sodžiaus meistrai“.

Vilniaus lietuvių namų I gimnazijos klasės mokiniai ir klasės vadovė Laura Zabulytė – Šapranauskienė bei socialinė pedagogė Agnė Vernickaitė ankstų vasario15 rytą pajudėjo link amatų mokyklos „Sodžiaus meistrai“, kurioje vyko trys edukaciniai užsiėmimai. Skaitykite plačiau.

Šimtadienio šventė.

2017 m. vasario 10 dienos vakarą, kaip ir kasmet, mokyklą sudrebino Šimtadienio šventė. IVG klasių mokinius ir šventės svečius pasitiko juodos ir auksinės spalvos dekoracijomis papuošta salė, kurianti „Stebuklų mokyklos“ įspūdį. Jį sustiprino ir palubėje kabantys šviečiantys debesėliai, ir abipus scenos „skraidančios“ šluotos. Tai IIIG klasių komandos, vadovaujamos Rūtos Zakarkaitės ir Viliaus Švėgždos, darbas.

Tokia buvo ir III G mokinių parengto spektaklio tema. Spektaklyje IIIG mokiniai stengėsi parodyti, kaip ateityje įsivaizduoja IV G klasės mokinius. Tokią galimybę suteikė „Stebuklų mokyklos“ „direktoriaus“ Rudzindoro stebuklingas rutulys (aliuzija į Hario Poterio istoriją). Spektaklyje buvo siekiama ne tik pralinksminti IVG gimnazistus, bet ir paskatinti susimąstyti...

IVG mokinių siurprizas – prisiminimai apie mokytojus bei miela dovanėlė jiems – kalendorius su klasių nuotrauka.

Svečiai galėjo pasivaišinti IIIG mokinių gamintais patiekalais ir tradiciniu įspūdingo dydžio Šimtadienio tortu.

Tikimės, kad visi šventės dalyviai pasisėmė smagių įspūdžių ir geros nuotaikos. Nuotraukas galite žiūrėti galerijoje.

Seinų „Žiburio“ lietuviškos mokyklos mokytojo ir mokinių viešnagė Vilniaus lietuvių namuose.

2017 m. vasario 8-10 d. Vilniaus lietuvių namuose vykdant projektą „Mokinys – mokiniui“ viešėjo Seinų „Žiburio“ lietuviškos mokyklos 8-ni mokiniai ir mokytojas. Projektas vykdomas jau ne vienerius metus. Kaip parodė patirtis, jis naudingas tiek mokytojams, tiek mokiniams. Mokiniai kartu dirbo lietuvių kalbos, integruotoje istorijos ir lietuvių kalbos, dailės, tikybos pamokose. Vakaronės metu buvo ne tik žiūrimas filmas „Ekskursantė“, bet ir kepamas draugystės pyragas, bendraujama. Mokiniai taip pat lankėsi edukacinėse ekskursijose Nacionalinių saugojimo teritorijų centre bei Lietuvos dailės galerijoje.Tradicinis meninio skaitymo konkursas.

Sausio 19 dieną Vilniaus lietuvių namuose vyko tradicinis - kasmetinis Mokinių meninio skaitymo konkursas, kurį organizuoja lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos. Konkursas vyko dviejose amžiaus grupėse - 5-8 klasių amžiaus grupėje, kurioje pasirodė net penkiolika skaitovų, I-IV G klasių amžiaus grupėje tekstus deklamavo šeši mokiniai. Skaitykite plačiau. Nuotraukas galite žiūrėti galerijoje.

Pilietinėje akcija „Atmintis gyva, nes liudija“.

2017 m. sausio 13 d. Vilniaus lietuvių namų bendruomenė minėdama Laisvės gynėjų dieną aktyviai dalyvavo pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. Gimnazijoje nuo 8.00 iki 8.10 val. degė vienybės ir atminties žvakelės, buvo pagerbti žuvę nelygioje kovoje prie Televizijos bokšto, prisimenami tragiški 1991 m. sausio 13-osios įvykiai.

Nacionalinio diktanto dalyvių edukacinė programa.

2017 m. sausio 3-6 d. Vilniaus lietuvių namuose buvo organizuota nacionalinio diktanto dalyvių edukacinė programa. Dalyviams buvo išsiųsti kvietimai ir programa. Atvyko 4 mokiniai iš Airijos, Rusijos, Latvijos ir Belgijos. Skaitykite plačiau.

Gyvūnų prieglauda „Lesė“.

6a klasės mokiniai ir juos lydėjusios klasės vadovė Kristina Papšienė bei socialinė pedagogė Agnė Vernickaitė 2016 m., gruodžio 19 d., aplankė gyvūnų prieglaudą „Lesė‘‘, įsikūrusią Buivydiškėse. Skaitykite plačiau.

Rašykite mums: rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt
 
Puslapio aplankymų skaičius:    ??????? ????????? Counter.CO.KZ - ?????????? ??????? ?? ????? ????!
© Vilniaus lietuvių namai