Kviečiame mokytis užsienio lietuvius ir Vilniaus savivaldybės gyventojus. Dėl priėmimo prašome kreiptis į mokyklą. /
                    Vilniaus lietuvių namai              
     
   
Steigėjas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
 
Rašykite mums el. paštu rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt
 
 


Pamokų laikas
„Tėvyne, mes tavo vaikai“


Vėliava
Himnas
Muziejus
MetraštisProfesinių kompetencijų tobulinimo dirbant su atvykusiais iš užsienio vaikais programa

Mokyklos kontaktai

Biudžetinė įstaiga,
Dzūkų g. 43, 02116
Vilnius, tel/faks.
+370 5 269 5173
Raštinės el. paštas
Duomenys kaupiami
ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 190979161


Užsienio lietuvių švietimo centro kontaktai

Tel. +370 5 269 5773
(vedėja)
El. paštas:
centras@lnamai.lt


Socialinių paslaugų priežiūros departamento kontaktai

Tel. +370 266 4249
(vyr. specialistė
Rima Gudelytė)
El. paštas:
rgudelyte@socmin.lt


 
Renginiai

Renginiai:    2018 m.    2017 m.    2016 m.    2015 m.    2014 m.    2013 m.    2012 m.    2011 m.

2018 m.

Mokiniai pasijuto studentais, arba netradicinės pamokos VDU Švietimo akademijoje.

Mokinių žiemos atostogos baigėsi gerokai per greitai, į tradicines pamokas ir įprastas klases dar nesinorėjo grįžti, todėl Vilniaus lietuvių namų gimnazija ir VDU Švietimo akademija vyresnių klasių mokiniams pasiūlė ugdymo procesą perkelti į netradicines erdves: aštuntų- dešimtų klasių mokiniai pakviesti dalyvauti neformaliojo ugdymo programose, kurių metų ne tik pabuvo žurnalistais, turizmo organizatoriais, literatūros kritikais ir analitikais, mokėsi užsienio kalbų su iš užsienio atvykusiais studentais, dalyvavo įvairiose diskusijose ir kūrybinės dirbtuvėse bei vyko į ekskursijas po LRT bei Trakus.

Visi Vilniaus lietuvių namų mokiniai itin aktyviai rinkosi į paskaitas, taip maloniai nustebindami akademinę bendruomenę, noriai atliko užduotis, uoliai dirbo grupėse ir individuliai, bet svarbiausia- kėlė itin daug klausimų, filosofavo, rašė esė, ėmė interviu, kūrė turistinius maršrutus po Vilniaus senamiestį, juos užkodavo brūkšninių kodų pagalba, vėliau modeliavo ir simuliavo turizmo verslą.

Būti studentais patiko daugeliui, nes tai kitoks- neformalus bendravimas, laikas neskirstomas į pamokas ir pertraukas, nėra skambučio, įdomu dirbti ne klasikinėje klasėje, o sėdėti didelėje auditorijoje- amfiteatre.

Projektas mokinius skatino ne tik planuoti savo ateitį bei rinktis studijas Lietuvoje, bet ir leido nukeliauti į ateitį ir pasijusti tikrais studentais. Nuotraukas galite žiūrėti galerijoje.

Trečiasis vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų baleto ir šiuolaikinio šokio koncertas „Šokančios Kalėdos 2018“.

2018 metų, gruodžio 15 dieną, Vilniaus lenkų kultūros namuose vyko trečiasis vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų baleto ir šiuolaikinio šokio koncertas „Šokančios Kalėdos 2018“, kurį organizavo šokio festivalio „Dance box“ rengėjai.

Koncertas buvo suskirstytas į dvi dalis (klasikinio ir šiuolaikinio šokio, šou, gatvės šokių ir kita) bei amžiaus kategorijas. Klasikinio šokio dalyje vyko 37 pasirodymai nuo 1 iki 15 šokėjų. Antroje šiuolaikinio šokio/šou/gatvės šokio dalyje pašoktas 41 šokis nuo 1 atlikėjo iki 40. Suaugusiųjų kategorijoje kompoziciją atliko ir Vilniaus lietuvių namų šiuolaikinio šokio grupė „Devotion of souls“ (vadovė Laura Tuomaitė).

Tai buvo antrasis šios grupės pasirodymas bei pirmasis dalyvavimas festivalio kategorijos koncerte. 5 merginos atliko šokį „So cold“, kuriame buvo naudojama šiuolaikinio šokio technika. Mokinės turėjo galimybę stebėti kitų šokėjų pasirodymus, juos analizuoti bei rezultatus pritaikyti sau. Merginos džiaugėsi, kad šoko didelėje scenoje ir prieš kitą auditoriją nei pirmajame koncerte.

Renginio organizatoriai dalyvius apdovanojo padėkos raštais, statulėlėmis bei saldžiomis dovanomis. Nuotraukas galite žiūrėti galerijoje.

Kalėdinė sporto šventė.

2018 m., gruodžio 17-18 dienomis, Vilniaus lietuvių namuose vyko kalėdinė sporto šventė. Šventėje dalyvavo gausus būrys 5-8, IK a,b ir I-IVG klasių mokinių. Dalyviai rungėsi netradicinių estafečių rungtyse bei 5-8 ir IK a,b klasės mokiniai žaidė kvadratą, o vyresnieji - I-IVG klasių mokiniai - varžėsi salės riedulio rungtyje. Šventėje netrūko geros nuotaikos, dalyvius palaikė jų bendraklasiai, klasių vadovai, mokytojai bei gimnazijos administracija. Šventėje nebuvo varžomasi dėl nugalėtojų titulo ar prizininkų pakylos, visi dalyviai mėgavosi dalyvavimu veiklose ir buvo apdovanoti saldžiaisiais kalėdiniais prizais. Nuotraukas galite žiūrėti galerijoje.

Scenos menų festivalis „Štai ir vėl Kalėdos....“.

2018 m., gruodžio 13 -14 d., Vilniaus lietuvių namuose vyko Scenos menų festivalis „Štai ir vėl Kalėdos....“ – tai tradicinis renginys, kuris išaugo iš kasmetinio Kalėdinio spektaklių festivalio. 2018 m., gruodžio 13 d., dalyvavo 5-7, IK b klasės, o 2018 m., gruodžio 14 d., pasirodė 8, IK a, I-II G klasės. Festivalio dalyviai atliko 1 laisvai pasirenkamą (vokalinę, instrumentinę, šokių, teatro, cirko ir pan.) programą, pasirodymas turėjo atitikti šiuos reikalavimus:

  1. Programoje turėjo dalyvauti ne mažiau nei ¾ klasės mokinių skaičiaus;
  2. Pasirodymo trukmė – ne trumpiau nei 5 min ir ne ilgiau nei 10 min.;
  3. Programoje turėjo įvairiais būdais (apranga, muzika, siužetas ir pan.)

Klasių pasirodymus vertino IV a ir b G klasių mokinių komisija. 2018 m., gruodžio 14 d., festivalyje taip pat pasirodė Vilniaus lietuvių namų šiuolaikinio šokio grupė, vadovaujama šokių mokytojos Lauros Tuomaitės bei šokio aerobikos būrelio merginos, kurioms vadovauja mokytoja Rūta Zakarkaitė.

Festivalio dalyviai buvo apdovanoti saldžiomis dovanėlėmis ir padėkos raštais. Nuotraukas galite žiūrėti galerijoje.

Šalies 1-4 klasių mokinių vokalinių ansamblių, chorų festivalis „Advento tyloje“.

2018 m., gruodžio 13 d., Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo bažnyčioje vyko šalies 1- 4 klasių mokinių vokalinių ansamblių, chorų festivalis „Advento tyloje“.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos organizuotame renginyje dalyvavo 20 kolektyvų iš įvairių šalies ugdymo įstaigų. Festivalyje sėkmingai pasirodė ir Vilniaus lietuvių namų jaunučių choras (vadovė Nijolė Gaidelienė).

Janučių choras dainas „Baltas angelėlis“ ir „Vakaro giesmelė“ atliko kartu su Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijos dainavimo studija bei Vilniaus Taikos progimnazijos ansambliu. Jiems pritarė Jungtinės metodistų bažnyčios meno centro mušamųjų grupė.

Mokiniai džiaugėsi, kad galėjo muzikuoti kartu su savo bendraamžiais, išgirsti nuostabiai skambančius balsus bažnyčios erdvėje bei pajausti chorinio dainavimo teikiamą malonumą. Janučių choras ir jo vadovė Nijolė Gaidelienė apdovanoti festivalio organizatorių padėkos raštais.

Padėka jaunučių chorų vadovei (1).
Padėka jaunučių chorų vadovei (2).
Nuotraukas galite žiūrėti galerijoje.

Festivalis „Darni mūsų dainų ir šokių pynė“.

2018 m. lapkričio 23d. Vilniaus lietuvių namuose vyko užsienio lietuvių mokyklų meno kolektyvų festivalis „DARNI MŪSŲ DAINŲ IR ŠOKIŲ PYNĖ“.

Dobrovolskio 4-osios vidurinės mokyklos ir Krasnoznamensko vaikų ir jaunimo namų, vaikų folkloro ansambliui „Malūnėlis“. Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinės mokyklos kolektyvui. Punsko Kovo 11-osios bendrojo lavinimo licėjaus kapelai. Vidugirių pagrindinės mokyklos ansambliui „Lenciūgėlis“. Rimdžiūnų vidurinės mokyklos lietuvių mokomąja kalba šokių kolektyvui ,,Žilvitėlis“. Latvijos lietuvių bendruomenės jaunimo tautiškų šokių kolektyvui ,,Saulė“. Vilniaus lietuvių namų jaunučių chorui. Vilniaus lietuvių namų liaudiškų šokių kolektyvui „Volungė“. Nuotraukas galite žiūrėti galerijoje.

JAV dienos.

2018 m., lapkričio 19-23 d., Vilniaus lietuvių namuose vyko projekto „Tarpkultūrinis ugdymas“ Jungtinių Amerikos Valstijų dienos. Gimnazijoje, įvairiose klasėse, mokosi 3 mokiniai atvykę iš JAV. Šiomis dienomis vyko labai daug netradicinių pamokų, 7 b klasės mokiniai lankėsi visose 5-8 klasėse su pačių parengtu pristatymu apie JAV prezidentus. Lapkričio 19-tąją visi mokiniai galėjo dekoruoti savo veidus indėniškais raštais ir ornamentais meninėse dirbtuvėse. I-IV G klasių mokiniai lapkričio 21 d. mokėsi amerikietiškų country šokių su mokytoja Ieva Vaitkevičiene. Bendrabutyje mokiniai, kartu su bendrabučio auklėtojais, o 7 b klasės mokiniai gimnazijoje, kartu su mokytoja Edita Juozėniene, kepė amerikietiškus pyragus. Paskutinę dieną vyko pyragų degustacija.

Baigiamajame renginyje – viktorinoje konkurse - mokiniai taikliai atsakinėjo į užduodamus klausimus apie JAV. Sveikiname 8 b klasę tapus konkurso nugalėtojais! Dėkojame 7 b klasei bei jų vadovei Alionai Palkevič aktyviai dalyvavusiems šiame projekte. Labai ačiū Gintarui Kraujeliui, Agnei Juškaitei, Ilonai Smalskienei, Kristinai Papšienei, Povilui Klimui, Ramunei Juonienei, Linai Bajarūnienei, Editai Juozėnienei, Kristinai Vaitkienei, Janinai Varnienei, Viliui Švėgždai, Laimai Raišelytei, Laurai Meškauskienei, Juditai Taučaitei už turiningą JAV dienų savaitę. Nuotraukas galite žiūrėti galerijoje.

Kvalifikacijos kėlimo renginys Punsko Kovo 11-osis licėjaus pedagogams.

Kompiuteriai ir komunikacijos technika padeda sukurti naują, praturtintą informacijos šaltinių ir bendravimo priemonių įvairovę, mokymosi aplinką, kurioje lengviau ugdyti kritinio mąstymo įgūdžius, integruoti įvairius dalykus, taikyti aktyvius mokymo metodus, skleisti individualius vaiko gebėjimus, mokyti dirbti individualiai ir grupėje. Skaitykite plačiau. Nuotraukas galite žiūrėti galerijoje.

Koncertai visai šeimai „Tarpkultūriniai tiltai“.

2018 m., lapkričio 8 d., Klaipėdos koncertų salėje vyko renginiai - koncertai visai šeimai „Tarpkultūriniai tiltai“. Juose labai nuoširdžiai, išraiškingai ir jaudinančiai dainavo IV b G klasės mokinė Yelyzaveta Izmalkova.

Šio renginio esmė – skatinti Lietuvoje gyvenančių tautų toleranciją, atskleisti tautinių bendrijų muzikinės kultūros savitumą. Koncerte dalyvavo 11 Lietuvos tautinių bendrijų atstovai – solistai ir ansambliai, tarp kurių - įvairūs mūsų šalies bei tarptautinių konkursų ir festivalių laureatai. Atlikėjų amžius ir muzikinė patirtis labai įvairi – koncerte dalyvavo tiek talentingi vaikai, tik pradedantys savo muzikinį kelią, tiek suaugusieji. Kartu su Klaipėdos kameriniu orkestru jie nutapė 11 skirtingų muzikinių paveikslų, atskleidžiančių savo tautos kultūros ypatumus, pasitelkiant įvairiausias menines priemones ir garsines imitacijas. Skambėjo liaudies dainų ir šokių muzika, taip pat liaudies motyvais pagrįstos žinomų autorių kompozicijos. Šio originalaus projekto iniciatoriai - daugumos kūrinių aranžuočių autorius – pianistas ir kompozitorius Vitalijus Neugasimovas ir Klaipėdos kamerinio orkestro meno vadovas Mindaugas Bačkus. Klaipėdiečių šeimos turėjo galimybę pirmąkart Lietuvoje išgirsti ir pamatyti vertingą kultūrinį renginį.

Respublikinis projektas „Pažink valstybę“.

Vilniaus lietuvių namų gimnazistai, dalyvaudami projekte „Pažink valstybę“, analizuoja krašto gynybos sritį. Iškelta problema – mokyklos veiksmai kilusio karo atveju. Problema aktuali, kadangi mokykloje mokosi įvairių valstybių piliečiai ir dalis jų gyvena mokyklos bendrabutyje. Be to, mokykla yra netoli valstybės strateginių objektų: Oro uosto, Geležinkelio stoties, NATO koordinacinio štabo Lietuvoje. Skaitykite plačiau. Nuotraukas galite žiūrėti galerijoje.

Netradicinė pamoka „Vydūnas. Vaikystės varpų gaudesys“.

Lapkričio 12 dieną Vilniaus lietuvių namuose vyko netradicinė pamoka- filmo premjera, kurios metu mokyklos gimnazistai jau ketvirtąjį kartą buvo pakviesti susipažinti su Kaliningrado srities vaikų kūrybinės stovyklos ,, Palikimas‘‘ projektu – animaciniu, dokumentiniu filmu. Susitikime dalyvavo projekto iniciatorius Aleksas Bartnikas ir filmo režisierė Jūratė Leikaitė.

Animacinis- dokumentinis filmas „Vydūnas. Vaikystės varpų gaudesys“, skirtas iškiliai Mažosios Lietuvos asmenybei Vilchelmui Storastai atkreipė dėmesį į tai, kas formuoja jauną žmogų, kaip jis renkasi gyvenimo kelią ir formuoja savo prioritetus bei vertybes.

Gimnazistai atkreipė dėmesį , kad nors Vidūnas šiais metais švęstų savo gimimo 150 –metį, bet jo idėjos, keliami klausimai, mintys ir darbai yra aktualūs ir dabarties žmogui. Nuotraukas galite žiūrėti galerijoje.

Kvalifikacijos kėlimo renginys Baltarusijoje.

Skaitmeninės kompetencijos poreikis auga ir keičiasi itin sparčiai. Ji apima įvairius gebėjimus. Tai – gebėjimas pasinaudoti IKT teikiamomis galimybėmis bei atsakingas ir novatoriškas šių technologijų taikymas mokymo įstaigose ir darbe.

Apie skaitmeninio raštingumo naudą ir svarbą kalbame ne tik Lietuvos mokyklose, o gerąja darbo patirtimi dalinamės ir su kolegomis užsienyje. Lapkričio 6 dieną Vilniaus lietuvių namų Užsienio lietuvių švietimo skyrius organizavo kvalifikacijos kėlimo renginį Baltarusijos Rimdžiūnų vidurinės mokyklos lietuvių mokomąja kalba pedagogams. Tai tęstiniai mokymai, kurių tema -,,Skaitmeninis raštingumas''. Rimdžiūnų mokyklos pedagogai jau antrą kartą dirba su naujausiomis IKT priemonėmis, tobulina savo skaitmeninio raštingumo įgūdžius, mokosi tinkamai naudoti Smart lentos įrankius, kuria individualius, originalius pamokų modelius.

Kompiuteriai ir komunikacijos technika padeda sukurti naują, praturtintą informacijos šaltinių ir b endravimo priemonių įvairovę, mokymosi aplinką, kurioje lengviau ugdyti kritinio mąstymo įgūdžius, integruoti įvairius dalykus, taikyti aktyvius mokymo metodus, skleisti individualius vaiko gebėjimus, mokyti dirbti individualiai ir grupėje. Nuotraukas galite žiūrėti galerijoje.

Užsienio lietuvių švietimo skyriaus vyresnioji metodininkė
Vilma Vilkytė-Žemaitaitienė

Vilniaus lietuvių namuose – Pyragų diena.

TV3 iniciatyva lapkričio 6-ąją Lietuvoje švenčiama Pyragų diena. Tą dieną visi kviečiami kepti pyragus ir už sutartą kainą parduoti kolegoms, bičiuliams ar mokslo draugams, o surinktas lėšas paaukoti „Išsipildymo akcijai“. Pyragų diena organizuojama įvairiose organizacijose, mokyklose, darželiuose. Šios dienos tikslas – dalintis ir padėti įgyvendinti vaikų svajones.

Skaitykite plačiau. Nuotraukas galite žiūrėti galerijoje.

Naujokų krikštynos.

Jau daug metų naujokai, atvykę iš įvairių pasaulio šalių į Vilniaus lietuvių namus mokytis, mokslo metų pradžioje būna pakrikštijami, kad taptų pilnateisiais Vilniaus lietuvių namų bendruomenės nariais. Taip ir šiais metais, spalio 24 d. popietę, visi naujokai buvo pakrikštyti. Pirmiausia naujokai turėjo išsitraukti spalvą, kuri jiems nurodė, kokiose išbandymų dirbtuvėlėse atliks užduotis. Mokiniai puošė svajonių medį, pynė spalvingas apyrankes, bandė susidraugauti su moliu, sekė mokyklos istorijos pėdomis. Tie, kas nenustygo vietoje, skubėjo į šokio pamoką. Kiekvienas naujokas juto vyresniųjų draugų, pavadintų angelais sargais ir lydėjusių naujokus visą renginį, paramą.

Atlikus visus išbandymus, naujokai papasakojo gimnazijos bendruomenei apie atliktas užduotis, pademonstravo savo žinias apie Lietuvą, davė priesaiką ir ją patvirtino savo delnų antspaudais bei Iškilmingai sugiedojo mokyklos himną.

Nuoširdžiausia padėka visiems bendruomenės nariams, be kurių ši šventė nebūtų įvykusi, tai: Natalijai Sevostjanovienei, Laimai Raišelytei, Kristinai Vaitkienei, Pavelui Taraškevičiui, Zitai Damauskienei, Viliui Švėgždai, Juditai Taučaitei, Gintarui Kraujeliui, Kristinai Papšienei bei III a, b G ir IV b G klasių mokiniams. Nuotraukas galite žiūrėti galerijoje.

Maisto banko akcija.

Kiekvienas padarytas geras darbas augina mūsų širdį. Spalio 19-20 dienomis mūsų mokyklos mokiniai, kartu su dienos užimtumo centro žmonėmis su negalia ,,Mažoji guboja“, dalyvavo – savanoriavo maisto banko akcijoje. Akcijos metu 36 savanoriai, nusprendę dalį savo laiko skirti kilniam tikslui, dalino skrajutes ir kvietė aukoti. Džiaugiamės galėdami padėti stokojantiems. Nuotraukas galite žiūrėti galerijoje.

Vilniaus lietuvių namuose svečiavosi garsus Lietuvos boksininkas, treneris Aleksandras Baranovas.

018 m., spalio 15 d., mūsų mokykloje svečiavosi garsus Lietuvos boksininkas, treneris Aleksandras Baranovas. Jis iš savo trenerio ir sportininko patirties pasakojo apie boksą, kodėl pats pasirinko būtent šį kelią, kuo ši sporto šaka traukia daugelį. Aleksandro teigimu, jam pačiam buvo įdomu dalintis patirtimi. Svečią maloniai nustebino tai, jog salėje susirinko tiek daug besidominčių sportu mokinių. Dėkojame Aleksandrui Baranovui!!!Viešnagė Pabradės centriniame Silvestro Žukausko poligone.

2018-10-10 gimnazijos mokiniai dalyvavo Lietuvos kariuomenės organizuotame renginyje, kuris vyko Pabradės centriniame Silvestro Žukausko poligone. Mokiniai susipažino su kariuomenės struktūra, galimybėmis mokytis J. Žemaičio karo akademijoje, tarnauti savanorių pajėgose ar Lietuvos kariuomenėje. Vaikai noriai dalyvavo karių organizuotose veiklose. Važinėjo koviniais šarvuočiais, susipažino su kario ginkluote ir ekipuote, mokėsi lynu persikelti per upę, šaudė šratasvydžio ginklais, mokėsi kovinės savyginos veiksmų. Nuotraukas galite žiūrėti galerijoje.

Vilniaus lietuvių namai šventė 28-ąjį gimtadienį.

2018 m., spalio 1 d., Vilniaus lietuvių namai šventė 28-ąjį gimtadienį. Pirmos pamokos metu mokytojai supažindino mokinius su Vilniaus lietuvių namų istorija, nes gimnazijos gretas 2018-2019 m. m. papildė virš 90 naujų mokinių. Taip pat mokinius ir mokytojus aplankė ir pasveikino gimnazijos administracija, įteikė kiekvienam mokiniui po nuotrauką, kurioje įsiamžino visa bendruomenė, sudariusi simbolinį ratą ir skaičių 28.

Per antrą ir trečią pamoką visas klases aplankė Konsulų klubo nariai, kurie klausinėjo įvairiausių klausimų ir dalino po didelės dėlionės dalį, kurią vėliau aktų salėje mokiniai sudėjo į bendrą dėlionę, pavadintą ,,Mes – Vilniaus lietuvių namų dalis“.

Gimtadienio šventės proga į svečius atvyko Vilniaus rajono Pagirių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jelena Suruda, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Milda Razauskienė bei šios gimnazijos teatro studija su spektakliu „Sapnai“, teatro studijos vadovas Vidmantas Fijalkauskas. Vilniaus lietuvių namų mokiniams labai patiko svečių pasirodymas. Spektaklyje paliestos temos aktualios šiandienos mokiniams. Dėkojame svečiams iš Pagirių gimnazijos už drąsų ir kūrybingą spektaklį bei dovanas. Nuotraukas galite žiūrėti galerijoje.

Skrablo turnyras gimnazijoje.

Rugsėjo 20 dieną 12 val. Vilniaus lietuvių namuose vyko Skrablo turnyras lietuvių ir anglų kalbomis. Renginys buvo skirtas Europos kalbų dienai, jį organizavo Europos komisijos atstovybė Lietuvoje ( atstovas Egidijus Zaikauskas) ir Vilniaus lietuvių namų mokytojos ( Vilma Vilkytė-Žemaitaitienė, Rūta Zakarkaitė, Natalija Dapkienė.

Skarblas yra populiariausias pasaulyje žodžių žaidimas, skirtas 2-4 žaidėjams. Kiekviena raidė turi skirtingą vertę. Iš pateikiamų raidžių ant stalo yra sudarinėjami žodžiai, kurie kryžiuojami kaip kryžiažodyje. Žaidimo tikslas - surinkti kuo daugiau taškų ir kuo greičiau panaudoti visas raides. 121 šalyje yra parduota jau daugiau nei 100 milijonų vienetų 29 kalbomis (įskaitant ir esperanto).

Vilniaus lietuvių namuose žaidimą žaidė I-IV klasių moksleiviai, klasei atstovavo po tris žaidėjus, iš viso varžėsi 10 komandų.

Lietuvių kalbos turnyrą laimėjo II bG klasės mokiniai, kurie ne tik surinko daugiausia taškų, bet ir sumušė rekordą ir visus nustebino sudėlioję ilgiausią ir brangiausią žodį. Anglų kalbos turnyras vyko itin azartiškai - taškas į tašką žaidė keturios komandos, bet pergalę nuskynė vyriausieji – mokyklos abiturientai.

Mokiniai patvirtino, kad žaidimas sudėtingas, tačiau labai azartiškas ir įtraukiantis. Nuotraukas galite žiūrėti galerijoje.

Mokslo ir žinių šventė.

Rugsėjo pirmoji šventė visiems – dideliems ir mažiems. Ši diena vadinama mokslo ir žinių diena, taikos diena. Vilniaus lietuvių namuose mokslo metus pradėjo 415 mokinių iš 35 pasaulio šalių. Pirmą kartą mokyklos slenkstį peržengė 35 pirmokai. Gimnazijos bendruomenę sveikino Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Mokyklų veiklos skyriaus vyriausiasis specialistas Petras Navickas, Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių programų valdymo skyriaus vedėja Lidija Zabulionienė bei vyriausioji specialistė Rima Gudelytė, Aivydas Keršulis, Valstybinės darbo inspekcijos Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus vyriausiasis patarėjas, Alfonsas Rudys, buvęs mokyklos direktorius.

Gimnazijos partneriai – Nordika-Rimi atstovės Janina ir Aistė rugsėjo pirmosios proga mokiniams įteikė didžiulį tortą. Nuotraukas galite žiūrėti galerijoje.

8-asis užsienio lietuvių mokyklų mokinių raiškiojo skaitymo konkursas „Mano sapnuose vaik6tai, Lietuva“.

Gegužės 11d. Vilniaus lietuvių namuose vyko 8-asis užsienio lietuvių mokyklų mokinių raiškiojo skaitymo konkursas ,, Mano sapnuose vaikštai, Lietuva”. Šių metų konkurse dalyvo atstovai iš Rimdžiūnų vidurinės mokyklos lietuvių mokomąja kalba, Pelesos vidurinės mokyklos lietuvių mokomąja kalba, Rygos lietuvių vidurinės mokyklos bei Vilniaus lietuvių namų. Skaitykite plačiau. Nuotraukas galite žiūrėti galerijoje. Įsakymas dėl padėkos..


Vilniaus lietuvių namų kamerinis choras koncertuoja.

Skaitykite plačiau.
Padėkos raštas kameriniam chorui..
Padėka kameriniam chorui.
Diplomas kameriniam chorui.


Devintasis jaunučių chorų festivalis „Širdelėj skamba vis lopšinė".

2018 m., gegužės 11 d. , Šv. Jono kongregacijos vienuolyne vyko devintasis jaunučių chorų festivalis „Širdelėj skamba vis lopšinė", kuriame dalyvavo įvairių neformaliojo (papildomo ugdymo) ir bendrojo ugdymo mokyklų jaunučių chorai. Koncerte dalyvavo Vilniaus Antakalnio progimnazijos, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos, Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos, Vilniaus Taikos progimnazijos, Filaretų pradinės mokyklos, Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos, Vilniaus Vileišio progimnazijos ir Vilniaus lietuvių namų kolektyvai. Skaitykite plačiau.

Konkursas „Mūsų talentai“.

2018 m., gegužės 10 d., Vilniaus lietuvių namų aktų salėje vyko talentų konkursas „Mūsų talentai!”. Konkurse dalyvavo 29 4-8, IK ir I-II G klasių mokiniai. Komisijai teko vertinti 19 skirtingų pasirodymų. Mokiniai demostravo gebėjimus groti įvairiausiais instrumentais, stebino vokaliniais sugebėjimais bei šokių kompozicijomis. Scenoje pirmą kartą buvo rodomas talentas - per ypatingai trumpą laiką sudėlioti Rubiko kubus.

Visi konkurso dalyviai apdovanoti saldžiais prizais, o geriausi įvertintų pasirodymų dalyviai - pakvietimais į kino teatrą. Tai 4 a klasės mokinys Maksas Ažubalis, 4 b klasės mokinė Kotryna Garnadkevičiūtė, 5 a klasės - Andrius Zakaras, 6 b klasės - Luana Puraitė, II a G klasės - Aušra Banelytė, III b G klasės - Yelyzaveta Izmalkova, II b G klasės – Gabriela Avalos Liesinskas ir I A G klasės – Antanas Paukshtis. Nuotraukas galite žiūrėti galerijoje.

Tėvų diena.

2018 m., gegužės 9 d., Vilniaus lietuvių namuose vyko Tėvų diena. 17.00 val. aktų salėje vyko ataskaitinis meno būrelius lankančių mokinių koncertas, nuo 18.00 val. iki 19.00 val. visi tėveliai turėjo galimybę pabendrauti su mokytojais dalykininkai, klasių vadovais, administracija ir pagalbos specialistais.

Karjeros dienos.

2018 m., balandžio 25 – 27 dienomis, Vilniaus lietuvių namuose vyko Karjeros dienos, kurių metu 1-4 klasių mokiniai netradicinėje dailės pamokoje - kartu piešė savo svajonių profesiją, gimnazistai turėjo galimybę dalyvauti Vilniaus dizaino kolegijos kūrybinėse dirbtuvėse bei Vilniaus universiteto projekte „Studentas vienai dienai“. Mokykloje lankėsi SEB banko atstovė Aira Švailaitė, kuri kalbėjo mokiniams apie ateities profesijas. Mokyklos socialinė pedagogė ir psichologė organizavo atvirus pokalbius apie karjeros planavimą, asmenybės pažinimą ir profesijų pasirinkimą. Buvusi mokyklos mokinė Lina Leonavičiūtė pristatė puikų projektą apie motyvaciją mokytis siekiant karjeros. Klasių vadovai gavo informacinės medžiagos darbui su mokiniais karjeros planavimo temomis. Nuotraukas galite žiūrėti galerijoje.

Balandžio mėnesio renginiai bendrabutyje. Skaitykite plačiau.

Tarptautinė mokytojų konferencija „Lietuva, Tėvyne mūsų“, skirta Lietuvos valstybingumo atkūrimo 100-mečiui paminėti.

Vilniaus lietuvių namuose 2018 metų balandžio 20 dieną jau trečią kartą vyko tradicinė tarptautinė konferencija, kuri buvo skirta Lietuvos valstybingumo šimtmečiui paminėti. Pedagogai kviesti pasidalinti idėjomis, kaip ugdo pilietiškumą savo mokyklose. Smagu, kad renginyje dalyvavo net 122 pedagogai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Lenkijos, Baltarusijos, Vokietijos, Rusijos ir Belgijos. Skaitykite plačiau. Nuotraukas galite žiūrėti galerijoje.

Lietuvių kalbos ir socialinių mokslų savaitė.

Šių metų balandžio 9 – 13 dienomis Vilniaus lietuvių namuose vyko „Lietuvių kalbos ir socialinių mokslų savaitė“, renginių ir konkursų ciklas, akcentavęs lietuvių kalbos turtingumą bei archajiškumą. Šios savaitės metu vyko daugybė veiklų: jau tradicija tapęs dailyraščio konkursas ir ,,Protų kovos“, skirtos I – IV gimnazijos klasėms. Skaitykite plačiau. Nuotraukas galite žiūrėti galerijoje.

Velykinis laikotarpis Vilniaus lietuvių namų bendrabutyje.

Kaip ir kiekvienais metais, artėjant Šv. Velykų šventei, gimnazijos bendrabutyje vyksta nemažai Velykinių renginių. Pasirengimą pradėjome kovo 5- 7 dienomis vykusiose popietėse, kai 15 gimnazijos mokinių ruošė kiaušinius marginimui. Naudodami medicininius švirkštus bei specialią technologiją, buvo paruošta marginimui apie 90 kiaušinių. Skaitykite plačiau.Kolektyvo „Volungė“ jaunimo grupės šokėjai dalyvavo tarptautiniame vaikų ir jaunimo liaudies šokių festivalyje Kijeve.

Šių metų, kovo 23 – 25 dienomis, mokyklos liaudiškų šokių kolektyvo „Volungė“ jaunimo grupės šokėjai dalyvavo tarptautiniame vaikų ir jaunimo liaudies šokių festivalyje Kijeve. Jame pasirodė šokėjai iš Ukrainos, Moldovos ir Gruzijos. Visus mus sužavėjo temperamentingi moldavų šokiai, susidraugavome su šokėjais iš Gruzijos. Per atvirą pamoką daugiau susipažinome su kitų tautų šokiais. Gruzijos šokėjai pakvietė visus dalyvius išmokti gruziniškų šokių. Smagu buvo bendrauti su kolektyvo „Kvity Ukrainy“ šokėjais, kurie mus ir pakvietė į šį festivalį. Šventėje ne tik šokome, bet ir susipažinome su Ukrainos sostine. Daugiau sužinojome apie miesto istoriją, aplankėme Kijevo Pečorų laurą – vieną seniausių vienuolynų, Sofijos soborą - UNESCO pasaulio paveldo objektą, kuris laikomas vienu svarbiausių ir seniausių soborų pasaulyje. Pabuvojome prie Aukso vartų - istorinio gynybinio bokšto Kijeve. Grožėjomės baroko stiliaus Šv. Andriejaus bažnyčia bei kitomis turistų lankomomis vietomis. Gėrėjomės naktiniu Kijevu. Festivalis baigėsi įspūdingu koncertu „Mes kartu“, kuriame šoko visi festivalio dalyviai. Nuotraukas galite žiūrėti galerijoje.

Šv.Velykų laukimas – praktinės veiklos technologijų pamokose.

Mokiniai galėjo marginti savo margutį, užuosti medumi kvepiančio vaško kvapą bei pamatyti, kaip, panaudojant simbolius, margutis pasidabina tautiniais raštais, saulutėmis, pėdutės ir kita. Skaitykite plačiau.

Didžiosios Britanijos dienos.

2018 m., kovo 26-29 d., Vilniaus lietuvių namuose vyko projekto „Tarpkultūrinis ugdymas“ Didžiosios Britanijos dienos. Gimnazijoje, įvairiose klasėse, mokosi 12 iš Didžiosios Britanijos atvykusių mokinių. Šiomis dienomis vyko labai daug netradicinių pamokų, 6 b klasių mokiniai lankėsi visose 1-4 klasėse su pačių parengtu pristatymu apie Didžiąją Britaniją, pasakojo apie šios šalies istoriją ir tradicijas. Gėrėme anglišką arbatą, žiūrėjome filmus, klausėmės paskaitos anglų kalba, per pertraukas skambėjo daug įvairios anglų muzikos.

Baigiamajame renginyje – viktorinoje konkurse - mokiniai tiksliai atsakinėjo į klausimus apie Angliją, Škotiją ir Velsą. Dėkojame 5 a ir 5 b klasių vadovei Živilei Deksnytei bei I b G klasei ir jos vadovei Laurai Meškauskienei, taip pat 6 b klasės mokiniams: Danieliui Rolyuk, Lėjai Vilimaitei, Kristinai Krikščiūnaitei ir Paulinai Irtmonaitei- aktyviai dalyvavusiems šiame projekte. Labai ačiū Gintarui Kraujeliui, Agnei Juškaitei, Ilonai Smalskienei, Natalijai Dapkienei, Živilei Deksnytei, Irenai Malinauskienei, Povilui Klimui, Ramunei Juonienei, Linai Bajarūnienei, Pauliui Lukui Tamošiūnui, Violetai Bartkienei, Viliui Švėgždai, Laimai Raišelytei, Laurai Meškauskienei, Juditai Taučaitei už turiningą Didžiosios Britanijos dienų savaitę.

Užsienio lietuvių švietimo skyriaus renginiai.

Kovo 22 d. Vilniaus lietuvių namų mokykloje vyko tarptautinė mokinių konferencija „Patriotizmas šių dienų visuomenėje. Ar tai kuria pridėtinę vertę?“. Dalyvavo 32 pranešėjai iš 7 skirtingų mokyklų, buvo perskaityta 12 pranešimų. Dėkojame visiems dalyvavusiems!

Kovo 22 dieną Užsienio lietuvių švietimo skyrius organizavo tarptautinį seminarą-mokymus įvairių mokyklų pedagogams, tema :,,Įdomių pamokų receptai", juos vedė pradinių klasių mokytoja ekspertė iš Marijampolės Liuba Stankevičienė. Mokymuose dalyvavo 28 pedagogai iš Lietuvos ir užsienio: Latvijos, Lenkijos bei Baltarusijos. Pristatyti itin modernūs ir inovatyvūs ugdymo metodai, tinkantys šiuolaikiniam, dinamiškam ugdymo procesui. Dalyviai džiaugėsi, kad mokymuose daug dėmesio skirta praktiniams pavyzdžiams, pažangiems mokymo metodams.

Kovo 23 d. Vilniaus lietuvių mokykloje vyko tarptautinis krepšinio turnyras. Vilniaus lietuvių namų mokinių komanda iškovojo I vietą, Turgelių Aistuvos gimnazijos mokiniai II vietą, Seinų "Žiburio" mokyklos mokinių komandą III vietą. Dėkojame visiems dalyvavusiems ir sveikinam nugalėtojus. Nuotraukas galite žiūrėti čia.

Tarptautinis konkursas - Sveikinimas Lietuvai „Lietuva, tėvyne mūsų“.

Šiemet mūsų valstybė švenčia atkurtos Lietuvos valstybingumo 100-metį. Tuo tikslu lietuvių namų Užsienio lietuvių švietimo skyrius inicijavo tarptautinį konkursą -Sveikinimą Lietuvai ,,Lietuva, tėvyne mūsų ". Džiugu pranešti, kad jame dalyvavo 41 užsienio lietuvių mokykla bei lietuvių bendruomenė. Toks aktyvus dalyvavimas rodo, kad ir kur gyventų mūsų tautos atstovai, širdyje jie visada jaučiasi Lietuvos vaikais.

Visi siųsti darbeliai- filmai ir piešiniai, kitos kūrybinės interpretacijos buvo kruopščiai surinkti ir vizualizuoti : virto filmu ir kalendoriumi.

Nuoroda į sveikinimus: https://www.youtube.com/watch?v=WK2tkLcLITY. Nuotraukas galite žiūrėti galerijoje.

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2018“.

Kovo 15 dieną Vilniau lietuvių namų mokiniai dalyvavo tarptautiniame matematikos konkurse "Kengūra 2018". Konkursas atspindi naujuosius gyvenimo, matematikos ir kompiuterijos pokyčius. Jo trukmė neįprastai maža - vos 75 minutės. Konkursas kelia didžiulį susidomėjimą, jo užduotys sudaro galimybę praleisti daug malonių akimirkų su matematika. Nuotraukas galite žiūrėti galerijoje.

Kūrybinės filmavimo dirbtuvės.

Kovo 7-9 dienomis Vilniaus lietuvių namuose vyko kūrybinės filmavimo dirbtuvės. Tai yra viena iš Medijų raštingumo projekto „Dideli maži ekranai“ veiklų. Jų metu mūsų mokyklos mokinių komanda kūrė medijų produktą - trumpametražius veiksmo filmus namų tematika.

Kovo 7 dieną, mokiniai kartu su talentingomis režisierėmis Jūrate Samulionyte ir Kristina Buožyte analizavo trumpo filmo struktūrą, jo ypatumus bei kūrė savo būsimų filmų scenarijų. Įkvepiantis darbas neprailgo.

Antra dirbtuvių diena paliko daug įspūdžių. Mokiniai išbandė skirtingus vaidmenis. Pabuvo režisieriais, aktoriais, scenos darbuotojais. Filmavimas, pasirodo, ne toks lengvas darbas. Jis reikalauja daug jėgų ir kūrybiškumo. Mokiniai įgijo naujos patirties, patyrė daugybę gerų emocijų ir išmėgino kai kurias filmavimo industrijos profesijas.

Kovo 9 dieną vyko filmų montavimo darbai. Mokinių sukurtų trumpametražių veiksmo filmų premjera numatoma kovo 15 dieną. Nuotraukas galite žiūrėti galerijoje.

Respublikinis šokių konkursas “Jump 2018”.

2018 m., kovo 2 d., Vilniaus Tuskulėnų gimnazijoje vyko respublikinis šokių konkursas “Jump 2018”. Scenoje pasirodė virš 300 dalyvių, konkurso dalyviai varžėsi amžiaus ir šokio stilių kategorijose.

Dalyvavo Vilniaus lietuvių namų mokinės: Dana Gropa, Valerija Meškytė, Ona Tuinylaitė, Goda Žemaitaitytė, Viktorija Vasilenko, Oleksandra Savickaitė, Kateryna Karlupova. Šokėjos buvo apdovanotos už geriausią choreografiją.

Mokines paruošė šokių mokytoja Evelina Pilkauskaitė.Vilniaus lietuvių namų netradicinės veiklos, skirtos atkurtos Lietuvos šimtmečiui.

Smagu švęsti netradiciškai, smagu, kuomet prie iniciatyvų prisideda daug žmonių, o idėjas generuoja ne keli aktyvistai, o didelė dauguma mokyklos bendruomenės, tuomet nelieka nė vieno žmogaus, kuris nebūtų prisilietęs prie bendruomeniškų veiklų.Vilniaus lietuvių namai - gimnazija, kuri itin daug dėmesio skiria tautiškumui, mat čia mokosi lietuvių kilmės vaikai iš viso pasaulio, todėl nereikėtų stebėtis, kad Užsienio lietuvių švietimo skyriaus iniciatyva vasario pradžioje vykusi netradicinių veiklų savaitė skirta Lietuvos 100- metų jubiliejui, virto beveik dviejų mėnesių tęstiniu renginiu. Renginius atsikiroms mokinių grupėms, klasėms ir visai bendruomenei organizavo dvi dešimtys mokyklos darbuotojų. Skaityti plačiau. Nuotraukas galite žiūrėti galerijoje.

Lietuvos valstybingumo 100-mečio atkūrimo programa Vilniaus lietuvių namų bendrabutyje.

Vilniaus lietuvių namų bendrabutyje gyvenantys mokiniai ir jų auklėtojai Laimutė Raišelytė, Kristina Vaitkienė, Agnė Vernickaitė smagiai leido laiką švęsdami atkurtos valstybės šimtmetį. Jau nuo vasario 4 dienos iš popierinių delnų buvo pradėta gaminti Lietuvos trispalvė. Kadangi mokiniao iš tiesų labai kūrybingi, tai vasario 5 dieną jie ant delnų surašė linkėjimus Lietuvai.

Kaip ir kiekviename tikrame gimtadienyje, neapsieita be svečio ir pyrago, taip ir švenčiant atkUrtos Lietuvos 100 metų gimimo dieną, į svečius buvo pakviesta Nijolė Sadūnaitė, 2017-ųjų metų Laisvės premijos laureatė. Šventę vainikavo mokinių ir auklėtojų pagamintas Lietuvos 100-mečio pyragas, kurio plotis buvo 80 cm, o ilgis siekė 120 cm, taip netikėtai buvo pasiektas naujas, bendrabutyje iškepto pyrago, rekordas ir visa tai įvyko vasario 7-ąją.

Išlyginamosios a klasės mokinai jungėsi prie iniciatyvos ,,Tautinė juostos audimas“.

Išlyginamosios a klasės mokinai jungėsi prie iniciatyvos ,,Tautinė juostos audimas“, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti, kurią organizavo Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija, Šilalės rajone. Prie šios idėjos jungtis paskatino klasės vadovė Aušra Dambrauskienė, nes ją iniciavo mokytojos buvusi mokykla.

Mokiniai iš skirtingų šalių: Baltarusijos, Rusijos, Gruzijos, Ukrainos, Kazachstano turėjo puikią galimybę įausti savo pinamos juostos centimetrą bei pasijausti didelės bei vieningos Lietuvos bendruomenės dalimi. Mokiniai susipažino su lietuvių liaudies papročiais ir tradicijomis, patys išmoko austi, suprato audimo technologiją ir savitumą. Atkūrė tautinę juostą, kaip lietuvių tapatumo išraišką. Išmoko įvairiausių ornamentų, simbolių ir juos pritaikė juostų audime. Kūrė įvairias kompozicijas pritaikydami tautinės vėliavos spalvinius derinius. Mokiniai džiaugėsi savo darbais, juos paveikslavo, siuntė nuotraukas savo tėveliams į įvairias pasaulio vietas, dalinosi įspūdžiais ir įspūdingiausiomis audimo akimirkomis.

Visa klasė nuaudė 18 metų juostų ir prisijungė prie 37 Lietuvos ir užsienio organizacijų, kurios visos drauge įgyvendino iniciatyvą ,,Tautinės juostos audimas“ ir iš trispalvių popieriaus lapelių nuaudė net 740 metrų juostą. Jeigu paskaičiuotume laiką, kurį prie juostos audimo būtų praleidęs vienas žmogus, išeitų 1850 val. arba 231 darbo diena.

Vasario 14 dieną, pamatavę juostą iniciatyvos dalyviai Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos stadione suformavo Lietuvos kontūrus.

Apie rezultatą bus informuota agentūra ,,Factum“ prie Lietuvos kultūros fondo. Tikimasi ,,Ilgiausios kaišytinės juostos“ rekordo. Nuotraukas galite žiūrėti galerijoje.

Išlyginamosios klasės mokytoja ir klasės vadovė Aušra Dambrauskienė

Konferencija „Atminties apie tremtį svarba šiandieninei visuomenei ir ateities kartoms”.

2018 m. vasario 12 d. Vilniaus lietuvių namų mokytojai ir administracija dalyvavo Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamoje konferencijoje „Atminties apie tremtį svarba šiandieninei visuomenei ir ateities kartoms”, skirtoje Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti.

Konferencijos metu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis įteikė aukščiausią Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apdovanojimą „Gerumo žvaigždė“ Vilniaus lietuvių namų direktoriui Gintautui Rudzinskui už ilgametį nepriekaištingą darbą.

Konferencijos pabaigoje koncertavo Vilniaus lietuvių namų kamerinis choras ir tautinių šokių kolektyvas „Volungė“. Nuotraukas galite žiūrėti galerijoje.

Pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkursas.

Mūsų mokykloje sausio 25 dieną įvyko pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkurso ,,Ir knyga mane augina'' I turas, kuriame dalyvavo 1-4 klasių mokiniai. Mokiniai, laimėję savo amžiaus grupėje, atstovaus mokyklai Vilniaus miesto meninio skaitymo konkurso II etape.

1-2 klasių amžiaus grupėje III – ąją vietą laimėjo 1 klasės mokinė Justina Stankevičiūtė, kuri deklamavo Petro Gaulės „Vilko pupa“, paruošė mokytoja Nijolė Volosevičienė. II – ąją vietą laimėjo 2 klasės mokinė Monika Gerviliūtė, kuri skaitė Liutauro Degėsio „Sidabrinė žiema“, paruošė mokytoja Rasa Mažeikienė.

I – ąją vietą laimėjo 1 klasės mokinė Dominyka Demeškaitė, ji skaitė Kęstučio Kasparavičiaus „Lenktynės“, mokytoja Nijolė Volosevičienė.

3-4 klasių amžiaus grupėje III - ąją vietą iškovojo 3 klasės mokinė Austėja Andraikėnaitė, ji deklamavo Violetos Palčinskaitės „Besmegenis išvyksta“, paruošė mokytoja Aldona Gecevičienė. II - ąją vietą laimėjo 3 klasės mokinys Vėjas Vaičiūnas, kuris skaitė Eduardo Selelionio „Vienas“, mokytoja Aldona Gecevičienė. I- ąją vietą laimėjo 4b klasės mokinys Nikolas Natas Sevostjanovas, kuris deklamavo Juozo Erlicko „Kai skauda dantys“, paruošė mokytoja Rūta Varnagirienė.

Didžiausios sėkmės linkime skaitovams II etape, kuris vyks Vytės Nemunėlio pradinėje mokykloje. Nuotraukas galite žiūrėti galerijoje.

Mano muzikos ritmas.

,,Mano muzikos ritmas‘‘ - būtent taip vadinosi 2018 m., sausio 17 d., Vilniaus lietuvių namų bendrabutyje vykęs gyvosios muzikos mylėtojų vakaras. Į salę susirinko ne tik tie, kas groja muzikos instrumentais, bet ir tie, kurie tiesiog negali gyventi be muzikos. Plačiau.

Tarptautinė studentų praktika Vilniaus lietuvių namuose.

LEU Lietuvių kalbos ir literatūros centras bendradarbiaudamas su Vilniaus lietuvių namų Užsienio lietuvių švietimo skyriumi jau antrus metus iš eilės organizavo Kazachijos Nacionalinio Abajaus vardo pedagoginio universiteto studentų tarptautinę pedagoginę praktiką.

Į Vilniaus lietuvių namus sausio 8-12 dienomis atvyko 7 studentai iš Kazachijos, kurie dalyvavo ne tik įvairių dalykų pamokose, bet ir vykdė socialines veiklas: vyko į Rasų kapinėse esantį Angelų kalnelį, padėjo mokyklos socialinei pedagogei gaminti darbo priemones.

Studentai itin šiltai pasakojo apie naujas patirtis, įvairius darbo metodus matytus anglų kalbos, fizikos, matematikos, kūno kultūros pamokose, jiems nuostabą sukėlė šilti ir atviri mokinių ir mokytojų tarpusavio santykiai, įvairūs grupinio darbo metodai bei taip plačiai naudojamos informacinės technologijos. Nuotraukas galite žiūrėti galerijoje.

Mokyklos skaitovų konkursas.

Mokyklos skaitovų konkursas Mokykloje sausio 11 dieną vyko tradicinis Meninio skaitymo konkursas, kuriame dalyvavo dvi dešimtys mokinių iš 5-8 ir I-IV gimnazijos klasių. Pirmųjų vietų laimėtojai atstovaus mokyklą Vilniaus miesto raiškiojo skaitymo konkurse.

5-8 klasių amžiaus grupėje III – ąją vietą laimėjo Marija Vrublevskaja iš IK b klasės, kuri deklamavo Liutauro Degėsio „Sidabrinė žiema“ ir Baltosios Varnelės „Kaimyno uogos“, paruošė mokytoja Greta Botyriūtė. II – ąją vietą laimėjo Ūla Paskačimaitė iš 6 b klasės, kuri skaitė Justino Marcinkevičiaus eilėraštį „Gimtoji kalba“, paruošė mokytoja Violeta Bartkienė. I – ąją vietą laimėjo Deimantė Bačiulytė iš 8 a klasės, ji deklamavo Pauliaus Širvio „Liepsnabokščiai klevai“, mokytoja Violeta Bartkienė.

I- IV gimnazijos klasių grupėje III- ąją vietą užėmė Motiejus Mazepa iš IIIa G klasės, jis deklamavo V. Mačernio sonetą, paruošė mokytoja Kristina Nugarienė. II- ąją vietą laimėjo Angelika Jakutytė, iš IV a G klasės, kuri skaitė Henriko Radausko „Kaštanas pradeda žydėti“, mokytoja Rūta Zakarkaitė. I- ąją vietą laimėjo Justina Pošiūnaitė iš Ia G klasės, kuri skaitė Jurgos Ivanauskaitės ištrauką iš apsakymo „Aš mirštu, tu miršti, jis, ji mirštu“, iš knygos „Kaip užsiauginti baimę“, paruošė mokytoja Vilma Vilkytė -Žemaitaitienė.

Sėkmės skaitovams Vilniaus miesto etape. Nuotraukas galite žiūrėti galerijoje.

Rašykite mums: rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt
 
Puslapio aplankymų skaičius:    ??????? ????????? Counter.CO.KZ - ?????????? ??????? ?? ????? ????!
© Vilniaus lietuvių namai