/
                    Vilniaus lietuvių namai              
     
   
Steigėjas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
 
Rašykite mums el. paštu rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt
 
 


Iš kitų šalių atvykusių ar sugrįžusių mokinių ugdymas

Pamokų laikas
„Tėvyne, mes tavo vaikai“


Vėliava
Himnas
Muziejus
Metraštis

Profesinių kompetencijų tobulinimo dirbant su atvykusiais iš užsienio vaikais programa

Mokyklos kontaktai

Biudžetinė įstaiga,
Dzūkų g. 43, 02116
Vilnius, tel/faks.
+370 5 269 5173
Raštinės el. paštas
Duomenys kaupiami
ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 190979161


Socialinių paslaugų priežiūros departamento kontaktai

Tel. +370 266 4249 
Priėmimas (LT)


Priėmimo į Vilniaus lietuvių namus tvarkos aprašas.


Į Vilniaus lietuvių namaus priimami:

 • iš užsienio atvykstančių/parvykstančių lietuvių ir užsieniečių vaikai;
 • ne Lietuvoje gyvenančių lietuvių vaikai;
 • lietuvių kilmės tremtinių ir politinių kalinių palikuonys;
 • kai mokykloje jau mokosi broliai ar seserys;
 • buvusių mokinių ar darbuotojų vaikai;
 • esant laisvų vietų, kiti vaikai, turintys lietuvių kalbos, matematikos, istorijos ir užsienio kalbų įvertinimus 7 ir daugiau.
Sąlygos:
Reikalingi dokumentai:

Iš užsienio atvykstantys mokiniai pateikia šiuos dokumentus:
 • tevų (globėjų, rūpintojų) prašymas ( forma );
 • vaiko gimimo liudijimo originalą ir kopiją;
 • nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimą;
 • dvi vaiko dokumentines nuotraukas;
 • užsieniečio piliečio pasą ir leidimą laikinai/nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
 • notaro patvirtintą tėvų sutikimą dėl mokymosi, gyvenimo, medicininės pagalbos suteikimo ir vaiko atstovavimo Lietuvos Respublikoje, jeigu mokinio tėvai negyvena Vilniuje;
 • dokumentus, patvirtinančius lietuvių kilmės tremtinių arba politinių kalinių palikuonių statusą;
 • norintys tęsti mokslą, mokymosi pasiekimų pažymėjimą ir/ar pažymą apie jų mokymosi pasiekimus.

Informacija teikiama:

tel. +370 5 269 5473,
tel. (faks.) +370 5 269 5173,
el. paštu rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt arba
adresu Dzūkų g. 43, LT-02116 Vilnius, Lietuva.

Rašykite mums: rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt
 
© Vilniaus lietuvių namai