Kviečiame mokytis užsienio lietuvius ir Vilniaus savivaldybės gyventojus. Dėl priėmimo prašome kreiptis į mokyklą. /
                    Vilniaus lietuvių namai              
     
   
Steigėjas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
 
Rašykite mums el. paštu rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt
 
 


Pamokų laikas
„Tėvyne, mes tavo vaikai“


Vėliava
Himnas
Muziejus
Metraštis

Profesinių kompetencijų tobulinimo dirbant su atvykusiais iš užsienio vaikais programa

Mokyklos kontaktai

Biudžetinė įstaiga,
Dzūkų g. 43, 02116
Vilnius, tel/faks.
+370 5 269 5173
Raštinės el. paštas
Duomenys kaupiami
ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 190979161


Užsienio lietuvių švietimo centro kontaktai

Tel. +370 5 269 5773
(vedėja)
El. paštas:
centras@lnamai.lt


Socialinių paslaugų priežiūros departamento kontaktai

Tel. +370 266 4249
(vyr. specialistė
Rima Gudelytė)
El. paštas:
rgudelyte@socmin.lt


 
Priėmimas (LT)


Priėmimo į Vilniaus lietuvių namus tvarkos aprašas.


Į Vilniaus lietuvių namaus priimami:

 • iš užsienio atvykstančių/parvykstančių lietuvių ir užsieniečių vaikai;
 • ne Lietuvoje gyvenančių lietuvių vaikai;
 • lietuvių kilmės tremtinių ir politinių kalinių palikuonys;
 • kai mokykloje jau mokosi broliai ar seserys;
 • buvusių mokinių ar darbuotojų vaikai;
 • esant laisvų vietų, kiti vaikai, turintys lietuvių kalbos, matematikos, istorijos ir užsienio kalbų įvertinimus 7 ir daugiau.
Sąlygos:
Reikalingi dokumentai:

Iš užsienio atvykstantys mokiniai pateikia šiuos dokumentus:
 • tevų (globėjų, rūpintojų) prašymas ( forma );
 • vaiko gimimo liudijimo originalą ir kopiją;
 • nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimą;
 • dvi vaiko dokumentines nuotraukas;
 • užsieniečio piliečio pasą ir leidimą laikinai/nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
 • notaro patvirtintą tėvų sutikimą dėl mokymosi, gyvenimo, medicininės pagalbos suteikimo ir vaiko atstovavimo Lietuvos Respublikoje, jeigu mokinio tėvai negyvena Vilniuje;
 • dokumentus, patvirtinančius lietuvių kilmės tremtinių arba politinių kalinių palikuonių statusą;
 • norintys tęsti mokslą, mokymosi pasiekimų pažymėjimą ir/ar pažymą apie jų mokymosi pasiekimus.

Informacija teikiama:

tel. +370 5 269 5473,
tel. (faks.) +370 5 269 5173,
el. paštu rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt arba
adresu Dzūkų g. 43, LT-02116 Vilnius, Lietuva.

Rašykite mums: rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt
 
Puslapio aplankymų skaičius:    ??????? ????????? Counter.CO.KZ - ?????????? ??????? ?? ????? ????!
© Vilniaus lietuvių namai