/
                    Vilniaus lietuvių namai              
     
   
Steigėjas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
 
Rašykite mums el. paštu rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt
 
 


Iš kitų šalių atvykusių ar sugrįžusių mokinių ugdymas

Pamokų laikas
„Tėvyne, mes tavo vaikai“


Vėliava
Himnas
Muziejus
Metraštis

Profesinių kompetencijų tobulinimo dirbant su atvykusiais iš užsienio vaikais programa

Mokyklos kontaktai

Biudžetinė įstaiga,
Dzūkų g. 43, 02116
Vilnius, tel/faks.
+370 5 269 5173
Raštinės el. paštas
Duomenys kaupiami
ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 190979161


Socialinių paslaugų priežiūros departamento kontaktai

Tel. +370 266 4249 
Paskatinimai ir apdovanojimai

Įsakymas dėl padėkos (meninio skaitymo konkursas. skirtas Pauliaus Širvio 100-osiom gimimo metinėms paminėti) >> .

Isakymas del padekos (tarptautinis konkursas-paroda „Kaleinis žaisliukas iš gamtiniu medžiagu“) >> .

Asociacijos „Visuomeninė Rasų kapinų draugija“ padėka Vilniaus lietuvių namaų gimnazjai >> .

Padėka Lietuvos specialiosios kurybos draugijos „Guboja“ Vilniaus lietuviu namu tautiniu šokiu kolektyvui „Volunge“ (Vadove Zita Damauskiene) >> .

Padėka už tiksliųjų ir gamtos mokslų savaitės, 2019 kovo 18-22 dienomis, organizavimą ir vykdymą. >>

Padėka už aktyvų dalyvavimą organizuojant ir vykdant Vilniaus lietuvių namų projekto „Tarpkultūrinis ugdymas“ 2018-2019 metais JAV dienas. >>

Padėka už aktyvų dalyvavimą organizuojant ir vykdant Vilniaus lietuvių namų projekto „Tarpkultūrinis ugdymas“ 2017-2018 metais Ispanijos dienas. >>

Padėka už laimėjusias prizines vietas, dalyvavimą bei darbą vertinimo komisijoje raiškiojo skaitymo konkurse, organizavimą, koordinavimą, vykdymą, dalyvių maitinimą raiškiojo skaitymo konkurse „Mano sapnuose vaikai, Lietuva“ >>

Padėka už aktyvų dalyvavimą organizuojant ir vykdant Vilniaus lietuvių namaų projekto „Tarpkultūrinis ugdymas“ 2016-2017 metais, už Avėlykio šventėe socialinių paslaugų priežiūros departamento darbuotojams be Specialiųjų socialinės globos namų „Tremtinių namai“ bendruomenei >>

Padėka Vilniaus lietuvių darbuotojams už tarptautinės konferencijos „Etnokultūros veiklų integravimas įvairių dalykų pamokose“ organizavimą ir vykdymą. >>

Padėka už Vilniaus lietuvių namų 5-8 klasių mokinių tiriamųjų ir kūrybinių darbų konferencijos „Aš ir kalba“ organizavimą, dalyvavimą ir pranešimų skaitymą. >>

Balandžio 29 d. dieną Vilniaus lietuvių namuose vyko tarptautinis raiškiojo skaitymo k onkursas „Mano sapnuose vaikštai, Lietuva“. Vilniaus lietuvių namų direktoriaus Gintauto Rudzinsko padėka nugalėtojams ir visiems dalyvavusiems. >>

Padėka mokytojams už dalyvavimą Kovo 11-osios, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos, atvirų durų valandų Lietuvos Respublikos Seimo rūmuose pogramoje. >>

Padėka mokinimas už dalyvavimą ir pranešimo pristatymą tarptautinėje mokinių konfeencijoje „Noriu dirbti — misija (ne)įmanoma“ bei mokytojams už puikų mokinių parengimą ir dalyvavimą. >>

Padėka Vilniaus lietuvių namų direktoriui G. Rudzinskui. >>

Padėka už Vasario 16-osios, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos, paminėjimo šventės organizavimą (dir. įsak. Nr. V1-31(1.3), 2016-02-22). >>

Padėka už labai gerą mokymąsi ir lankomumą (dir. įsak. Nr. MM1-59(9.1), 2016-02-11). >>

Rašykite mums: rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt
 
© Vilniaus lietuvių namai