/
                    Vilniaus lietuvių namai              
     
   
Steigėjas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
 
Rašykite mums el. paštu rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt
 
 


Iš kitų šalių atvykusių ar sugrįžusių mokinių ugdymas

Pamokų laikas
„Tėvyne, mes tavo vaikai“


Vėliava
Himnas
Muziejus
Metraštis

Profesinių kompetencijų tobulinimo dirbant su atvykusiais iš užsienio vaikais programa

Mokyklos kontaktai

Biudžetinė įstaiga,
Dzūkų g. 43, 02116
Vilnius, tel/faks.
+370 5 269 5173
Raštinės el. paštas
Duomenys kaupiami
ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 190979161


Socialinių paslaugų priežiūros departamento kontaktai

Tel. +370 266 4249 
Neformalusis ugdymas


Būrelių tvarkaraštis 2019/2020 m. m.

Būrelio
pavadinimas
Klasė Diena Laikas Val. sk. Vieta Vadovas
Dailė 1-8, I-IVG I


IV
14.25-15.10; 15.20-16.05
13.30-14.15,
15.20-16.05
2
2
Dailės
kab.
A. Juškaitė
Vaizduojamoji
dailė
1-8, I-IVG III


V
15.20-16.20, 16.20-17.20

13.30-14.15; 14.25-15.10
4 Dailės
kab.
V. Andrašiūnaitė
Tautiniu
šokiu
1-5, IK


7-8, IK


I- IVG, IK
II
IV

II
IV

II
IV
14.25-15.10
14.25-15.10

15.20-16.05
15.20-16.05

16.10-17.00
16.10-17.00
2


2


2
Bendrabučio
šokių salė
Z. Damauskienė
Keramika 1-4 I
II
13.15-15.30
13.15-15.00
4 Technologijų
kab.
P. Taraškevičius
Jaunučių
choras
1-4 klasems
2
3-4
1
1-4
I

III
13.15-14.15,
14.25-15.10

13.15-14.00,
14.00-14.45
4 Aktų salė N. Gaidelienė
Sportas (Judrieji žaidimai) 1-4
1-4
5-8, I-IVG,
IK
I
III

VI
13.30-14.15
13.30-14.15

14.00-16.15
5 Sporto salė D. Žemaitis
Meninė
gimnastika
1-5 I

IV

V
13.30-14.15

14.25-15.45

13.20-14.20
4 Bendrabūčio šolkių salė
Sporto salė

Šokių salė
E. Semenyuk
Kamerinis
choras
7-8, I-IVG I
II
III
IV
V
15.25-16.30
15.15-16.00
15.25-16.30
15.15-16.00
14:25-15:10
6 Muzikos
kab.,
aktų salė
J. Taučaitė
Solinis
dainavimas
5-8, I-IVG I
II
III
V
14.25-15.10
14.25-15.10
14.25-15.10
13.30-14.15
4 Muzikos
kab.,
aktų salė
J. Taučaitė
Sportas
(krepšinis)
IK, 8, I-IVG I
IV
16.45-18.15
16.30-18.00
4 Sporto salė D. Žemaitis
Sportas
(kvadratas)
5-7 I 15.15-16.45 2 Sporto salė D. Žemaitis
Technologijų 5-8,
I-IIIG
V 13.30-14.15
15.20-16.05
2 Technologijų
kab.
E. Juozėnienė
Šokio aerobika 6-8, IK
I-III G
6-8, IK, I – III G
I
I
III
15.30-16.30
16.30-17.30
16.10-17.10
3 Bendrabučio šokių salė R. Zakarkaitė
Teatro studija 8, I-IVG I
III
18.00-21.00
18.00-21.00
8 Bendrabučio šokių salė V. Fijalkauskas
Programavimas 5
6
II 14.25-15.10
15.20-16.05
3 Informacinių technologijų
kab.
E. Griškeviciene


Rašykite mums: rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt
 
© Vilniaus lietuvių namai