/
                    Vilniaus lietuvių namai              
     
   
Steigėjas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
 
Rašykite mums el. paštu rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt
 
 


Iš kitų šalių atvykusių ar sugrįžusių mokinių ugdymas

Pamokų laikas
„Tėvyne, mes tavo vaikai“


Vėliava
Himnas
Muziejus
Metraštis

Profesinių kompetencijų tobulinimo dirbant su atvykusiais iš užsienio vaikais programa

Mokyklos kontaktai

Biudžetinė įstaiga,
Dzūkų g. 43, 02116
Vilnius, tel/faks.
+370 5 269 5173
Raštinės el. paštas
Duomenys kaupiami
ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 190979161


Socialinių paslaugų priežiūros departamento kontaktai

Tel. +370 266 4249 
Muziejus

Vilniaus lietuvių namų muziejus 2012 m.KATALOGAI:

Vilniaus lietuvių namų muziejaus eksponatų katalogas.
Ekspozicijos „Lituanistinis švietimas tremtyje ir išeivijoje“ katalogas.

MUZIEJAUS LANKYTOJŲ DOVANOS:

  • GERB. G.ŽEMKALNIS. >>
  • GERB . R.NARUŠIENĖ. Biografija.
    Stendo medžiaga:   1   2   3   4   5   6   7   8   9  
    Saulutė  
    „Žiburių“ priedas. Į ateitį:   1   2   3   4   5   6  
    „Žiburių“ priedas. Skaitymai:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29

STENDAS „LIETUVIŲ NAMŲ ĮKŪRIMAS“

(Stendo medžiaga:    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10)STENDAS „ŠVEDIJOS SEKMADIENINĖ MOKYKLA „SAULĖ“

Mokyklos nuostatai.
Mokyklos bukletas.
Mokyklai - 10 metų.

STENDAS APIE LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARĄ JONĄ SMILGEVIČIŲ (parengtas pagal anūko Vitalio Petrušio medžiagą)J. Smilgevičiaus vardo stipendija.
Anūko Vitalio Petrušio prisiminimai apie senelį Joną Smilgevičių.
Lankstinukas apie signatarą Joną Smilgevičių (išleista JAV).

STENDAS APIE RAIMONDĄ BALČIŪNIENĘ, LIETUVYBĖS PUOSELĖTOJĄ JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOSER. Balčiūnienė su vyru.
R. Balčiūnienė su šeima.
Biografija.
Interviu su R. Balčiūniene.
Rekomendacijos Raimondai Balčiūnienei (ILM) „Gintarinio obuoliuko“ kandidatei .

STENDAS APIE TREMTINĮ, LITUANISTINĖS MOKYKLOS „SAULUTĖ“ MOKYTOJA,LIETUVYBĖS PUOSELĖTOJĄ KRASNOJARSKO KRAŠTE SAULIŲ SIDARĄ


Trumpai apie Saulių Sidarą.

MUZIEJAUS EDUKACINĖS PROGRAMOS:

Nepriklausomos Lietuvos valstybės ir Vilniaus lietuvių namų kūrimasis 1991 metais.
Patriotizmo ir pilietiškumo ugdymas remiantis lituanistinio švietimo tremtyje ir išeivijoje patirtimi.
Ką aš jau žinau apie Lietuvą?

Rašykite mums: rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt
 
Puslapio aplankymų skaičius:   
© Vilniaus lietuvių namai