Kviečiame mokytis užsienio lietuvius ir Vilniaus savivaldybės gyventojus. Dėl priėmimo prašome kreiptis į mokyklą. /
                    Vilniaus lietuvių namai              
     
   
Steigėjas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
 
Rašykite mums el. paštu rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt
 
 


Pamokų laikas
„Tėvyne, mes tavo vaikai“


Vėliava
Himnas
Muziejus
Metraštis

Profesinių kompetencijų tobulinimo dirbant su atvykusiais iš užsienio vaikais programa

Mokyklos kontaktai

Biudžetinė įstaiga,
Dzūkų g. 43, 02116
Vilnius, tel/faks.
+370 5 269 5173
Raštinės el. paštas
Duomenys kaupiami
ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 190979161


Užsienio lietuvių švietimo centro kontaktai

Tel. +370 5 269 5773
(vedėja)
El. paštas:
centras@lnamai.lt


Socialinių paslaugų priežiūros departamento kontaktai

Tel. +370 266 4249
(vyr. specialistė
Rima Gudelytė)
El. paštas:
rgudelyte@socmin.lt


 
Misija ir vizija


Mokyklos misija

     Teikti užsienio lietuvių ir tremtinių palikuonių vaikams kokybišką pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, sudaryti sąlygas tenkinti lavinimosi ir saviraiškos poreikius bei ugdyti mokinių kompetencijas, būtinas tolimesniam mokymuisi, profesinei karjerai ir savarankiškam gyvenimui. Bendradarbiauti su užsienio lietuvių bendruomenėmis ir užsienio lietuviškų mokyklų pedagogais formaliojo švietimo srityje: tobulinti pedagogų kvalifikaciją, teikti metodinę pagalbą ir sudaryti sąlygas atestuotis.


Mokyklos vizija

     Nacionalinė užsienio lietuvių ir tremtinių palikuonių vaikų gimnazija – užsienio lietuvių bendruomenių švietimo ir kultūros centras, teikiantis kokybišką išsilavinimą, ugdantis bendrąsias ir dalykines kompetencijas reikalingas tolimesniam gyvenimui, teikiantis visapusišką pagalbą užsienio lietuvių bendruomenėms ir mokykloms švietimo ir kultūros srityje.

Rašykite mums: rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt
 
Puslapio aplankymų skaičius:    ??????? ????????? Counter.CO.KZ - ?????????? ??????? ?? ????? ????!
© Vilniaus lietuvių namai