/
                    Vilniaus lietuvių namai              
     
   
Steigėjas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
 
Rašykite mums el. paštu rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt
 
 


Iš kitų šalių atvykusių ar sugrįžusių mokinių ugdymas

Pamokų laikas
„Tėvyne, mes tavo vaikai“


Vėliava
Himnas
Muziejus
Metraštis

Profesinių kompetencijų tobulinimo dirbant su atvykusiais iš užsienio vaikais programa

Mokyklos kontaktai

Biudžetinė įstaiga,
Dzūkų g. 43, 02116
Vilnius, tel/faks.
+370 5 269 5173
Raštinės el. paštas
Duomenys kaupiami
ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 190979161


Socialinių paslaugų priežiūros departamento kontaktai

Tel. +370 266 4249 
Metodinė taryba

Įsakymas dėl vidaus kontrolės plano patvirtinimo (2019 m. spalio 11 d.).

Tarptautinės mokytojų konferencijos „Mokyti(-s) geriau – mokinio asmeninės pažangos gerinimas“ medžiaga.

Programa ir nuostatai.

PRANEŠIMAI:

  1. Pradinio ugdymo sekcija
  2. Tiksliųjų ir gamtos mokslų sekcija
  3. Lietuvių kalbos sekcija
  4. Socialinių mokslų, užsienio kalbų, menų ir technologijų sekcija


Įsakymas dėl metodinės tarybos sudarymo (2019 m. sausio 25 d.).

Įsakymas dėl metodinių grupių pirmininkų patvirtinimo (2019 m. sausio 25 d.).

Metodinės tarybos 2018 metų veiklos ataskaita ir 2019 metų veiklos planas.

Įsakymas dėl metodinės tarybos patvirtinimo (2018 m. spalio 15 d.).

Įsakymas dėl metodinių grupių pirmininkų patvirtinimo (2018 m. spalio 15 d.).

Metodinės tarybos 2017 metų veiklos planas.

Rašykite mums: rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt
 
© Vilniaus lietuvių namai