/
                    Vilniaus lietuvių namai              
     
   
Steigėjas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
 
Rašykite mums el. paštu rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt
 
 


Iš kitų šalių atvykusių ar sugrįžusių mokinių ugdymas

Pamokų laikas
„Tėvyne, mes tavo vaikai“


Vėliava
Himnas
Muziejus
Metraštis

Profesinių kompetencijų tobulinimo dirbant su atvykusiais iš užsienio vaikais programa

Mokyklos kontaktai

Biudžetinė įstaiga,
Dzūkų g. 43, 02116
Vilnius, tel/faks.
+370 5 269 5173
Raštinės el. paštas
Duomenys kaupiami
ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 190979161


Socialinių paslaugų priežiūros departamento kontaktai

Tel. +370 266 4249 
Karjeros paslaugos

Ugdymas karjerai Vilniaus lietuvių namuose

Vilniaus lietuvių namai nuo 2012 m spalio mėnesio dalyvauja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro vykdomame projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ (I etapas). Projekto tikslas – modernizuoti profesinio orientavimo: ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokiniams.

Ugdymas karjerai yra prioritetinė profesinio orientavimo sritis. Jos tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui ir mokymo aplinkos į darbinę veiklą, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą. Ugdymo karjerai turinys apima keturias kompetencijų sritis – savęs pažinimo, karjeros galimybių pažinimą, karjeros planavimą ir karjeros įgyvendinimą.

Siekiama, kad mokiniai:

  • pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką,
  • rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją,
  • remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtų adekvačius karjeros sprendimus,
  • remdamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus,
  • mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikytų ir tobulintų karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas,
  • būtų pasirengęs sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ir darbo) aplinką.

Ugdymo karjerai paslaugas gimnazijoje teikia karjeros koordinatorė Edita Juozėnienė (technologijų mokytoja ekspertė). Individualios konsultacijos mokiniams ir jų tėvams vyksta 103 kab.

        trečiadienį 15.00-17.00
         ketvirtadienį 16.00-17.00

Maloniai Jūsų laukiame!

Vilniaus lietuvių namų karjeros koordinatorės Editos Juozėnienės veiklos planas 2013-2014 m.m..

Vilniaus lietuvių namų 2014-2015 m.m. profesinio orientavimo veiklų planas.

Vilniaus lietuvių namų 2015-2016 m.m. profesinio orientavimo veiklų planas.

Vilniaus lietuvių namų 2016-2017 m.m. profesinio orientavimo veiklų planas.

Vilniaus lietuvių namų 2017-2018 m.m. profesinio orientavimo veiklų planas.

Vilniaus lietuvių namų 2018-2019 m.m. profesinio orientavimo veiklų planas.

Vilniaus lietuvių namų 2019-2020 m.m. profesinio orientavimo veiklų planas.

Vilniaus lietuvių namų 2020-2021 m.m. profesinio orientavimo veiklų planas.

Rašykite mums: rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt
 
© Vilniaus lietuvių namai