Kviečiame mokytis užsienio lietuvius ir Vilniaus savivaldybės gyventojus. Dėl priėmimo prašome kreiptis į mokyklą. /
                    Vilniaus lietuvių namai              
     
   
Steigėjas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
 
Rašykite mums el. paštu rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt
 
 


Pamokų laikas
„Tėvyne, mes tavo vaikai“


Vėliava
Himnas
Muziejus
Metraštis

Profesinių kompetencijų tobulinimo dirbant su atvykusiais iš užsienio vaikais programa

Mokyklos kontaktai

Biudžetinė įstaiga,
Dzūkų g. 43, 02116
Vilnius, tel/faks.
+370 5 269 5173
Raštinės el. paštas
Duomenys kaupiami
ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 190979161


Užsienio lietuvių švietimo centro kontaktai

Tel. +370 5 269 5773
(vedėja)
El. paštas:
centras@lnamai.lt


Socialinių paslaugų priežiūros departamento kontaktai

Tel. +370 266 4249
(vyr. specialistė
Rima Gudelytė)
El. paštas:
rgudelyte@socmin.lt


 
Karjeros paslaugos

Ugdymas karjerai Vilniaus lietuvių namuose

Vilniaus lietuvių namai nuo 2012 m spalio mėnesio dalyvauja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro vykdomame projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ (I etapas). Projekto tikslas – modernizuoti profesinio orientavimo: ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokiniams.

Ugdymas karjerai yra prioritetinė profesinio orientavimo sritis. Jos tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui ir mokymo aplinkos į darbinę veiklą, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą. Ugdymo karjerai turinys apima keturias kompetencijų sritis – savęs pažinimo, karjeros galimybių pažinimą, karjeros planavimą ir karjeros įgyvendinimą.

Siekiama, kad mokiniai:

  • pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką,
  • rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją,
  • remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtų adekvačius karjeros sprendimus,
  • remdamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus,
  • mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikytų ir tobulintų karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas,
  • būtų pasirengęs sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ir darbo) aplinką.

Ugdymo karjerai paslaugas gimnazijoje teikia karjeros koordinatorė Edita Juozėnienė (technologijų mokytoja ekspertė). Individualios konsultacijos mokiniams ir jų tėvams vyksta 103 kab.

        trečiadienį 15.00-17.00
         ketvirtadienį 16.00-17.00

Maloniai Jūsų laukiame!

Vilniaus lietuvių namų karjeros koordinatorės Editos Juozėnienės veiklos planas 2013-2014 m.m..

Vilniaus lietuvių namų 2014-2015 m.m. profesinio orientavimo veiklų planas.

Vilniaus lietuvių namų 2015-2016 m.m. profesinio orientavimo veiklų planas.

Vilniaus lietuvių namų 2016-2017 m.m. profesinio orientavimo veiklų planas.

Vilniaus lietuvių namų 2017-2018 m.m. profesinio orientavimo veiklų planas.

Rašykite mums: rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt
 
Puslapio aplankymų skaičius:    ??????? ????????? Counter.CO.KZ - ?????????? ??????? ?? ????? ????!
© Vilniaus lietuvių namai