/
                    Vilniaus lietuvių namai              
     
   
Steigėjas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
 
Rašykite mums el. paštu rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt
 
 


Iš kitų šalių atvykusių ar sugrįžusių mokinių ugdymas

Pamokų laikas
„Tėvyne, mes tavo vaikai“


Vėliava
Himnas
Muziejus
Metraštis

Profesinių kompetencijų tobulinimo dirbant su atvykusiais iš užsienio vaikais programa

Mokyklos kontaktai

Biudžetinė įstaiga,
Dzūkų g. 43, 02116
Vilnius, tel/faks.
+370 5 269 5173
Raštinės el. paštas
Duomenys kaupiami
ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 190979161


Socialinių paslaugų priežiūros departamento kontaktai

Tel. +370 266 4249 
Biudžeto vykdymo ataskaitų renginiai

2020 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (2020 m. kovo 31 d.).

2019 metų III ketyvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (2019 m. rugsėjo 30 d.).

2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (2019 m. birželio 30 d.).

2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (2019 m. kovo 31 d.).

2019 m. kovo 31 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (I ketvirčio).

2018 m. gruodžio 31 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (metinė).

2018 m. rugsėjo 30 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita.

2018 m. birželio 30 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita.

2018 m. kovo 31 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita.

Biudžeto išlaidų vykdymo sąmatos ataskaita (2017-12-31). Pažyma dėl finansavimo sumų (2017-12-31). Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas. Biuržetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita (2017-12-31). Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (2017-12-31).

Biudžeto išlaidų vykdymo sąmatos ataskaita (2017-09-30).

Biudžeto išlaidų vykdymo sąmatos ataskaita (2017-06-30).

Biudžeto išlaidų vykdymo sąmatos ataskaita (2017-03-31).

Biudžeto išlaidų vykdymo sąmatos ataskaita (2016-12-31).

Biudžeto išlaidų vykdymo sąmatos ataskaita (2016-09-30).

Biudžeto išlaidų vykdymo sąmatos ataskaita (2016-06-30).

Biudžeto išlaidų vykdymo sąmatos ataskaita (2016-03-31).

Biudžeto išlaidų vykdymo sąmatos ataskaita (2015-12-31).

Biudžeto išlaidų vykdymo sąmatos ataskaita (2015-09-30).

Rašykite mums: rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt
 
© Vilniaus lietuvių namai