/
                    Vilniaus lietuvių namai              
     
   
Steigėjas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
 
Rašykite mums el. paštu rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt
 
 


Iš kitų šalių atvykusių ar sugrįžusių mokinių ugdymas

Pamokų laikas
„Tėvyne, mes tavo vaikai“


Vėliava
Himnas
Muziejus
Metraštis

Profesinių kompetencijų tobulinimo dirbant su atvykusiais iš užsienio vaikais programa

Mokyklos kontaktai

Biudžetinė įstaiga,
Dzūkų g. 43, 02116
Vilnius, tel/faks.
+370 5 269 5173
Raštinės el. paštas
Duomenys kaupiami
ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 190979161


Socialinių paslaugų priežiūros departamento kontaktai

Tel. +370 266 4249 
Administracija


         Direktorius: Gintautas Rudzinskas

    Direktoriaus pavaduotoja ugdymui: Vilma Balčiūnienė

    Socializacijos skyriaus vedėja: Ineta Baubinienė

    Užsienio lietuvių švietimo skyriaus vedėja: Janina Varnienė

    Raštinės vedėja: Ilona Smalskienė

    Ugdymo aptarnavimo skyriaus vedėjas: Malvydas Karsokas

    Vyriausioji buhalterė: Stasė Mčionienė

    Bendrabučio valdytojas: Tauvydas Gaidelis

Rašykite mums: rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt
 
© Vilniaus lietuvių namai